LEI kods? Reģistrē / atjauno Nasdaq CSD depozitārijā!