Kontohaldur

 

BIC

Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Konto­haldur Makse-
agent*
Emitendi esindaja Fondi-
valitseja
EE LT LV IS
AS SEB Pank (Eesti) EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank AS (Eesti) HABAEE2XXXX    
LHV Pank AS LHVBEE22XXX  ✓    ✓  
Luminor Bank AS Eesti filiaal RIKOEE22XXX        
AS TBB Pank TABUEE22XXX  ✓  
Luminor Bank AS Leedu filiaal AGBLLT2XXXX         ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓        ✓  
SEB Bank AB (Leedu) CBVILT2XXXX  ✓    ✓  ✓    ✓  
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  
Siauliu bankas AB CBSBLT26XXX    ✓    ✓    ✓  
Swedbank AB (Leedu) HABALT22XXX        
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX      
Leedu Krediidiühistu LCKULT22XXX      
Macte Invest FM AB MCIVLT22XXX      
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
AS BluOr Bank CBBRLV22XXX      ✓    ✓
AS Swedbank (Läti) HABALV22XXX    
AS Industra Bank MULTLV2XXXX      ✓  
Luminor Bank AS Läti filiaal RIKOLV2XXXX
JSC Citadele banka (Läti) PARXLV22XXX          ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓  
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX    ✓
Läti riigikassa TRELLV22XXX          
AS SEB Bank (Läti) UNLALV2XXXX              
Leedu Keskpank LIABLT2XXXX  ✓  
Läti Keskpank LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX      
Nasdaq CSD SE Leedu filiaal CSDLLT22577
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX
Arion banki hf. ESJAISREXXX
Fossar Markaðir FOMRISR1XXX
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX
Jöklar verðbréf hf. JOKLISR1XXX
Kvika banki hf. MPBAISREXXX
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX
Seðlabanki Íslands hf. SISLISREXXX
T-Plús hf. TPLSISR1XXX
ACRO verðbréf hf. ISFJISR1XXX

 

Kontohaldur BIC kood Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Välis­depositoorium EE LT LV IS
Poola väärtpaberite depositoorium KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓
Clearstream Banking AG   DAKVDEFFXXX
LUX CSD S.A. LUXCLULLXXX

 

* Makseagent – Antud roll hõlmab endas kontohaldurit, kellel on kohustus garanteerida ja pakkuda väärtpaberite ning korporatiivsete sündmuste nende väärtpaberitega, mis ei ole T2S-kõlbulikud või on emiteeritud muus valuutas kui euro (nagu näiteks Ameerika dollaris). Maksete vahendamist eurodes pakuvad kõik kontohaldurid.

** Liikmelisus arveldusüsteemis  (Securities Settlement System) –  tähendab, et pank on õigustatud selle riigi (Eesti, Leedu, Läti) väärtpabereid hoidma seal pangas avatud väärtpaberikontol. Kui kontohaldur on ainult Eesti arveldussüsteemi liige, siis seal pangas avatud väärtpaberikontodel on võimalik hoida ainult Eestis registreeritud väärtpabereid (mis kuuluvad arveldamisele Eesti süsteemis). Kui kontohaldur on liikmeks Eesti, Leedu ja Läti arveldussüsteemides, siis on võimalik selles pangas avatud ühel ja samal kontol hoida kõigis kolmes riigis registreeritud väärtpabereid.