Kontohaldur

 

BIC

Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Konto­haldur Makse-
agent*
Emitendi esindaja Fondi-
valitseja
EE LT LV IS
AS SEB Pank (Eesti) EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank AS (Eesti) HABAEE2XXXX    
LHV Pank AS LHVBEE22XXX  ✓    ✓  
Luminor Bank AS Eesti filiaal NDEAEE2XXXX        
AS TBB Pank TABUEE22XXX  ✓  
Luminor Bank AS Leedu filiaal AGBLLT2XXXX         ✓  ✓  ✓
UAB FMĮ Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓        ✓  
SEB Bank AB (Leedu) CBVILT2XXXX  ✓    ✓    ✓  
CJC FBF DV INVEST DVINLT21XXX  ✓  
Siauliu bankas AB CBSBLT26XXX    ✓    ✓    ✓  
Swedbank AB (Leedu) HABALT22XXX        
UAB FMĮ Kapitalo srautai KPTLLT21XXX      
Leedu Krediidiühistu LCKULT22XXX      
Macte Invest FM AB STEKLT21XXX      
JSC Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
AS BlueOrange Bank CBBRLV22XXX      ✓    ✓
AS Swedbank (Läti) HABALV22XXX    
AS IBS Renesource Capital IRCALV22XXX          
AS Industra Bank MULTLV2XXXX      
Luminor Bank AS Läti filiaal RIKOLV2XXXX; NDEALV2XXXX    
JSC Citadele banka (Läti) PARXLV22XXX          ✓
JSC Regionala investiciju banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
JSC Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓  
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX  
Läti riigikassa TRELLV22XXX          
AS SEB Bank (Läti) UNLALV2XXXX              
Leedu Keskpank LIABLT2XXXX  ✓  
Läti Keskpank LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX      
Nasdaq CSD SE Leedu filiaal CSDLLT22577
Arctica Finance hf.
Arion banki hf. ESJAISREXXX
Fossar Markaðir
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX
Íslensk verðbréf hf.
Jöklar verðbréf hf.
Kvika banki hf.
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX
LUX CSD S.A.
Seðlabanki Íslands hf. SISLISREXXX
T-Plús hf.

 

Kontohaldur BIC kood Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Välis­depositoorium EE LT LV
Poola väärtpaberite depositoorium KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Clearstream Banking AG   DAKVDEFFXXX

 

* Makseagent – Antud roll hõlmab endas kontohaldurit, kellel on kohustus garanteerida ja pakkuda väärtpaberite ning korporatiivsete sündmuste nende väärtpaberitega, mis ei ole T2S-kõlbulikud või on emiteeritud muus valuutas kui euro (nagu näiteks Ameerika dollaris). Maksete vahendamist eurodes pakuvad kõik kontohaldurid.

** Liikmelisus arveldusüsteemis  (Securities Settlement System) –  tähendab, et pank on õigustatud selle riigi (Eesti, Leedu, Läti) väärtpabereid hoidma seal pangas avatud väärtpaberikontol. Kui kontohaldur on ainult Eesti arveldussüsteemi liige, siis seal pangas avatud väärtpaberikontodel on võimalik hoida ainult Eestis registreeritud väärtpabereid (mis kuuluvad arveldamisele Eesti süsteemis). Kui kontohaldur on liikmeks Eesti, Leedu ja Läti arveldussüsteemides, siis on võimalik selles pangas avatud ühel ja samal kontol hoida kõigis kolmes riigis registreeritud väärtpabereid.