AGC Nasdaq CSD SE Questionnaire 2020-2021

Euroopa Väärtpaberite Keskdepositooriumide Ühendus
Nasdaq CSD on Euroopa Väärtpaberite Keskdepositooriumide Ühenduse (European Central Securities Depositories Association ehk ECSDA) liige. ECSDA eesmärk on pakkuda rahvusvahelisel tasandil lahendusi ja anda nõu tehnilistes, majandus-, finants- ja regulatiivküsimustes, et väärtpaberite ja nendega seotud maksete hoidmisel, eelarveldamisel ja arveldamisel kogu Euroopas emitentide, investorite ja turuosaliste jaoks riske vähendada ja tõhusust suurendada. Lähemat teavet leiate aadressilt www.ecsda.eu.

Riiklike numereerimisasutuste ühing
Nasdaq CSD on riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies ehk ANNA) liige ning on saanud riikliku numereerimisasutuse staatuse Eestis, Lätis ja Leedus, mis tähendab, et Nasdaq CSD on volitatud väljastama kõikidele nendes riikides emiteeritavatele väärtpaberitele ISIN-koode.

ANNA keskendub täielikult väärtpaberite ja nendega seotud finantsinstrumentide standardite proaktiivsele ühtses ja täpses vormis tutvustamisele, rakendamisele, haldamisele ja kättesaadavaks tegemisele nii liikmete koduturgude kui ka väärtpaberisektori jaoks tervikuna. ANNA vastutusalas olev rahvusvaheliste standardite registreerimine ja haldamine toimub kooskõlas ISO (Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni) sätestatud eeskirjade ja määrustega. Lähemat teavet leiate aadressilt www.anna-web.org.