Nasdaq CSD asutati 2017. aastal kolme kohaliku väärtpaberite keskdepositooriumi piiriülese ühinemise teel:

– Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs“ Lätis

– AS Eesti Väärtpaberikeskus Eestis

– Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas Leedus

Nasdaq CSD tegevusluba on välja antud CSD määruse nõuete kohaselt. Järelevalvet teostavad CSD määruse nõuete kohaselt Balti riikide järelevalveasutused. Ettevõte konsolideeriti piiriülese ühinemise teel, et tagada Balti riikide väärtpaberite keskdepositooriumide äritegevuse ja lepinguliste suhete ülevõtmine.

Kolme Balti riigi väärtpaberite keskdepositooriumi ühinemise protsess

  • Nasdaq Nordic Ltd 100% Läti depositooriumi aktsiatest Nasdaq Riga AS-ilt, saades seeläbi Läti depositooriumi ainuomanikuks
  • 2016. a mais omandas Läti depositoorium 100% Leedu depositooriumi aktsiatest Nasdaq Vilnius AB-lt (8%) ning Nasdaq Helsinkilt (92%) ja 100% Eesti depositooriumi aktsiatest Nasdaq Tallinn AS-ilt
  • 2017. a veebruaris sõlmisid Läti, Eesti ja Leedu depositooriumid ühinemislepingu
  • Leedu ja Eesti depositooriumid ühinesid ühendavast ettevõtjast Läti depositooriumiga ning Läti depositoorium võttis vastava filiaali kaudu üle kõik Eesti depositooriumi ning Leedu depositooriumi õigused ja kohustused
  • 2017. a 18. septembril viis Läti depositoorium piiriülese ühinemise lõpuni, registreerides ühinemise ja oma õigusliku vormi ümberkujundamise Läti äriregistris. Eesti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumid kustutati Eesti ja Leedu vastavatest registritest.