Nasdaq CSD SE-l on järgmised juhtimisorganid: aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.

Nasdaq CSD SE on Soome börsihaldusettevõtte Nasdaq Nordic Ltd 99.84% tütarettevõte.

Nasdaq CSD SE omab 100% AS Pensionikeskus aktsiatest.

NÕUKOGU – vastutab ettevõtte tegevuse planeerimise, juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest, samuti CSD määrusega juhtorganile kehtestatud kohustuste täitmise eest.

Nõukogu liikmed (Nasdaq’i esindajad):

 • Arminta Saladžienė, esimees
 • Pall Hardarson

Nõukogu liige :

 • Teuvo Rossi

Sõltumatud nõukogu liikmed:

 • Darius Petrauskas
 • Elmārs Prikšāns
 • Urmas Kaarlep


JUHATUS
 – vastutab ettevõtte igapäevase tegevuse eest, sh depositooriumide operatsioonide ja arvelduse adekvaatse korraldamise eest, samuti CSD määrusega kõrgemale juhtkonnale kehtestatud kohustuste täitmise eest.

Juhatuse liikmed:

 • Indars Aščuks, esimees
 • Kristi Sisa, aseesimees
 • Dalia Jasulaitytė

Nasdaq CSD SE põhikiri

KASUTAJATE KOMITEED

Nasdaq CSD on moodustanud kolm kasutajate komiteed, mis esindavad depositooriumi kolme väärtpaberiarveldussüsteemi kasutajaid.

Kasutajate komitee ülesanne on anda juhatusele nõu järgmistes küsimustes:

 • olulised liikmeid mõjutavad küsimused
 • emitentide ja liikmete väärtpaberiarveldussüsteemidesse vastuvõtmise kriteeriumid
 • depositooriumi teenindustase ning
 • muud küsimused, mis võivad kasutajate komitee hinnangul liikmeid mõjutada. Kasutajate komiteed annavad aru otse juhatusele ega allu depositooriumi otsestele mõjutustele.
 •     Riskikomitee liikmed:
  Darius Petrauskas (esimees)
  Teuvo Rossi
  Pall Hardarson

Riskikomitee põhikiri

 •   Siseauditi komitee liikmed:
  Teuvo Rossi (esimees)
  Elmars Priksans
  Urmas Kaarlep

Siseauditi komitee põhikiri

 •    Tasustamispoliitika komitee liikmed:
  Pall Hardarson (esimees)
  Arminta Saladziene
  Elmars Priksans

Tasustamispoliitika komitee põhikiri

Eesti arveldussüsteemi kasutajate komitee liikmed:

 • Helen Tulve (Tallinna Kaubamaja Grupp AS)
 • Vahur Kraft
 • Julia Segerkrantz (Luminor Bank AS)
 • Koht reserveeritud investeerimisfondi emitendile

Kasutajate komitee tegevuskord: