Nasdaq CSD SE-l on järgmised juhtimisorganid: aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.

Nasdaq CSD SE on Soome börsihaldusettevõtte Nasdaq Nordic Ltd 99.84% tütarettevõte. Nasdaq Aktiebolag ja Kauphöll Íslands hf. omavad kumbki 0.08% Nasdaq CSD aktsiatest.

Nasdaq CSD SE omab 100% AS Pensionikeskus aktsiatest.

NÕUKOGU – vastutab ettevõtte tegevuse planeerimise, juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest, samuti CSD määrusega juhtorganile kehtestatud kohustuste täitmise eest.

Nõukogu liikmed (Nasdaq’i esindajad):
Arminta Saladžienė, esimees (CV)
Pall Hardarson, aseesimees (CV)
Tomas Thyblad (CV)

Sõltumatud nõukogu liikmed:
Darius Petrauskas (CV)
Elmārs Prikšāns (CV)
Urmas Kaarlep (CV)


JUHATUS
 – vastutab ettevõtte igapäevase tegevuse eest, sh depositooriumide operatsioonide ja arvelduse adekvaatse korraldamise eest, samuti CSD määrusega kõrgemale juhtkonnale kehtestatud kohustuste täitmise eest.

Juhatuse liikmed:

Indars Aščuks, esimees (CV)
Kristi Sisa, aseesimees (CV)
Dalia Jasulaitytė
Magnus Asgeirsson

Nasdaq CSD SE põhikiri

KASUTAJATE KOMITEED

Nasdaq CSD on moodustanud kolm kasutajate komiteed, mis esindavad depositooriumi kolme väärtpaberiarveldussüsteemi kasutajaid.

Kasutajate komitee ülesanne on anda juhatusele nõu järgmistes küsimustes:

 • olulised liikmeid mõjutavad küsimused
 • emitentide ja liikmete väärtpaberiarveldussüsteemidesse vastuvõtmise kriteeriumid
 • depositooriumi teenindustase ning
 • muud küsimused, mis võivad kasutajate komitee hinnangul liikmeid mõjutada. Kasutajate komiteed annavad aru otse juhatusele ega allu depositooriumi otsestele mõjutustele.
 • Riskikomitee liikmed:
  Darius Petrauskas (esimees)
  Tomas Thyblad
  Pall Hardarson
  Riskikomitee põhikiri

Eesti arveldussüsteemi kasutajate komitee liikmed:

 • Helen Tulve (Tallinna Kaubamaja Grupp AS)
 • Vahur Kraft
 • Julia Segerkrantz (Luminor Bank AS)
 • Koht reserveeritud investeerimisfondi emitendile

Kasutajate komitee tegevuskord: