Nasdaq CSD-l on järgmised juhtimisorganid: aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.

Nasdaq CSD on Soome börsihaldusettevõtte Nasdaq Nordic Ltd 100% tütarettevõte.

Nasdaq CSD omab 100% AS Pensionikeskus aktsiatest.

Nõukogu – vastutab ettevõtte tegevuse planeerimise, juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest, samuti CSD määrusega juhtorganile kehtestatud kohustuste täitmise eest.

Nõukogu liikmed:

 • Arminta Saladžienė, esimees
 • Teuvo Rossi, aseesimees
 • Pall Hardarson

Sõltumatud nõukogu liikmed:

 • Darius Petrauskas
 • Elmārs Prikšāns
 • Urmas Kaarlep


Juhatus
– vastutab ettevõtte igapäevase tegevuse eest, sh depositooriumide operatsioonide ja arvelduse adekvaatse korraldamise eest, samuti CSD määrusega kõrgemale juhtkonnale kehtestatud kohustuste täitmise eest.

Juhatuse liikmed:

 • Indars Aščuks, esimees
 • Kristi Sisa, aseesimees
 • Dalia Jasulaitytė


Kasutajate komiteed

Nasdaq CSD on moodustanud kolm kasutajate komiteed, mis esindavad depositooriumi kolme väärtpaberiarveldussüsteemi kasutajaid.

Kasutajate komitee ülesanne on anda juhatusele nõu järgmistes küsimustes:

 • olulised liikmeid mõjutavad küsimused
 • emitentide ja liikmete väärtpaberiarveldussüsteemidesse vastuvõtmise kriteeriumid
 • depositooriumi teenindustase ning
 • muud küsimused, mis võivad kasutajate komitee hinnangul liikmeid mõjutada.Kasutajate komiteed annavad aru otse juhatusele ega allu depositooriumi otsestele mõjutustele.

Eesti arveldussüsteemi kasutajate komitee liikmed:

 • Helen Tulve (Tallinna Kaubamaja Grupp AS)
 • Vahur Kraft (Sangar AS)
 • Julia Segerkrantz (Luminor Bank AS)
 • Koht reserveeritud investeerimisfondi emitendile

Kasutajate komitee tegevuskord: