Arveldamispäevad

Väärtpaberite keskdepositoorium on arveldusteks avatud TARGET2-Securitiesi tööpäevadel. Seega on väärtpaberite keskdepositoorium avatud ka kohalikel pühadel, kui TARGET2-Securities platvorm on neil päevadel avatud.

Väärtpaberite keskdepositoorium on arveldusteks avatud esmaspäevast reedeni. Väärtpaberite keskdepositoorium on mis tahes arveldusteks mis tahes vääringus suletud järgmistel päevadel:

 • laupäev
 • pühapäev
 • suur reede
 • teine ülestõusmispüha
 • 1. mai (kevadpüha)
 • 25. detsember (esimene jõulupüha)
 • 26. detsember (teine jõulupüha)
 • 1. jaanuar (uusaasta)

 

Kohalikul tasandil (kuid mitte T2Si kaudu) arveldatavate finantsinstrumentide puhul võetakse arvesse ka kohalikke kauplemispühi. Seega lähtub iga väärtpaberiarveldussüsteem kohalikest pühadest.

Tähtpäev Kuupäev Tallinn T2S TARGET2
Uusaasta 1. jaan X X X
iseseisvuspäev 24. veebr X
Suur reede 19. aprill X X
Teine Ülestõusmispüha 22. aprill X X X
Kevadpüha 1. mai X  X X
Võidupüha 23. juuni X
Jaanipäev 24. juuni X
Taasiseseisvumispäev 20. aug X
Jõululaupäev 24. dets X
Esimene jõulupüha 25. dets X X X
Teine jõulupüha 26. dets X X X

Väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemi üldine tööaeg on tööpäev, mis algab kl 8 ning lõppeb kl 19. Sel ajavahemikul on võimalik teostada järgmisi operatsioone:

 • arvelduskorralduste sisestamine ja sobitamine
 • hoidmiskorralduste sisestamine ja sobitamine
 • arvelduskorralduste täitmiseks vajaliku likviidsuse kandmine maksemooduli kontole
 • arvelduskorralduste arveldamine
 • muud operatsioonid.

Arvelduskorraldusi sobitatakse ja hallatakse jooksvalt üldise tööaja raames.

NB! Balti T2S instrumentide arvelduskorraldused sobitatakse T2Sis, kui korraldust ei ole algul sisestatud arvelduskorraldusega sobitatuna.

Nasdaq CSD kontorid vastavates riikides on suletud, kuid võimalik on arveldada makseta tehinguid ja ülekandeid makse vastu.

Makseta tehingute arvelduskorraldused arveldatakse jooksvalt reaalajas üldise tööaja raames. Makseta tehinguid arveldatakse kuni kl 19ni.

Ülekanne-makse-vastu-arvelduskorraldused arveldatakse jooksvalt reaalajas üldise tööaja raames. Ülekandeid makse vastu arveldatakse kuni kl 17ni.