Nasdaq CSD on Baltimaade väärtpaberite keskdepositoorium (ingl central securities depository, edaspidi ka CSD), mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus.

Meie kauplemisjärgne taristu võimaldab pakkuda Balti turgudel mitmesuguseid väärtpaberiteenuseid.

Nasdaq CSD moodustati Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumide ühinemisel 2017. aastal. Ühinemise eesmärk oli parandada teenuste pakkumist Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumide muutuval maastikul.

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) on litsentsitud Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumide määruse (edaspidi CSD määrus) nõuete kohaselt. Depositoorium kasutab tänapäevast otsetöötlustehnoloogiat (STP), mis on ühendatud üleeuroopalise TARGET2-Securities (T2S) platvormiga

Nasdaq CSD:

  • pakub tegevusloa alusel, mille on CSD määruse kohaselt väljastanud Läti finants- ja kapitalituru komisjon, Lätis väärtpaberite keskdepositooriumi teenused ning tegutseb Eestis ja Leedus filiaalide vormis, olles Eesti filiaali kaudu ühtlasi Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja
  • on Eesti Vabariigi õiguse alusel tegutsev Eesti väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja, kellest on arvelduse lõplikkuse direktiivi nõuete kohaselt teavitatud ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet
  • on Läti Vabariigi õiguse alusel tegutsev Läti väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja, kellest on arvelduse lõplikkuse direktiivi nõuete kohaselt teavitatud ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet
  • on Leedu Vabariigi õiguse alusel tegutsev Leedu väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja, kellest on arvelduse lõplikkuse direktiivi nõuete kohaselt teavitatud ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet

Nasdaq CSD hallatavad väärtpaberiarveldussüsteemid on usaldusväärsed, madala riskitasemega, tõhusad ja tulemuslikud. Depositoorium tegutseb selgete ja läbipaistvate eeskirjade alusel, mis võimaldavad liikmetel maandada mis tahes arveldussüsteemi haldamisest ja kasutamisest tõusvaid riske.

Nasdaq CSD on Nasdaqi grupi ettevõte. Grupi emaettevõtja Nasdaq Inc pakub kauplemis- ja kauplemisjärgseid teenuseid enam kui 50 riigis.

Nasdaq CSD eesmärgid ja strateegia (inglise keeles)

Nasdaq CSD Eesti filiaali rekvisiidid on järgmised:

Nasdaq CSD SE Eesti filiaal
registrikood: 14306553

Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Eesti
Tel: +372 640 8840
Tel: +372 640 8836 (arved)
Faks: +372 640 8801
E-mail: csd.estonia@nasdaq.com
Arved: arved@nasdaq.com