Nasdaq CSD SE on Baltimaade väärtpaberite keskdepositoorium (inglise keeles central securities depository, edaspidi CSD), mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus.

Nasdaq CSD SE on Nasdaq Inc grupi ettevõte. Grupi emaettevõte Nasdaq Inc pakub kauplemis- ja kauplemisjärgseid teenuseid enam kui 50 riigis.

Nasdaq CSD SE kauplemisjärgne taristu võimaldab pakkuda Balti turgudel mitmesuguseid väärtpaberiteenuseid.

Nasdaq CSD SE moodustati Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumide ühinemisel 2017. aastal. Ühinemise eesmärk oli parandada teenuste pakkumist Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumide muutuval maastikul.

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) on litsentsitud Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumide määruse (edaspidi CSD määrus) nõuete kohaselt. Depositoorium kasutab tänapäevast otsetöötlustehnoloogiat (STP), mis on ühendatud üleeuroopalise TARGET2-Securities (T2S) platvormiga

Nasdaq CSD:

  • pakub tegevusloa alusel, mille on CSD määruse kohaselt väljastanud Läti finants- ja kapitalituru komisjon, Lätis väärtpaberite keskdepositooriumi teenused ning tegutseb Eestis ja Leedus filiaalide vormis, olles Eesti filiaali kaudu ühtlasi Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja
  • on Eesti Vabariigi õiguse alusel tegutsev Eesti väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja, kellest on arvelduse lõplikkuse direktiivi nõuete kohaselt teavitatud ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet
  • on Läti Vabariigi õiguse alusel tegutsev Läti väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja, kellest on arvelduse lõplikkuse direktiivi nõuete kohaselt teavitatud ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet
  • on Leedu Vabariigi õiguse alusel tegutsev Leedu väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja, kellest on arvelduse lõplikkuse direktiivi nõuete kohaselt teavitatud ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet

Nasdaq CSD SE hallatavad väärtpaberiarveldussüsteemid on usaldusväärsed, madala riskitasemega, tõhusad ja tulemuslikud. Depositoorium tegutseb selgete ja läbipaistvate eeskirjade alusel, mis võimaldavad liikmetel maandada mis tahes arveldussüsteemi haldamisest ja kasutamisest tõusvaid riske.

Nasdaq CSD eesmärgid ja strateegia (inglise keeles)

Nasdaq CSD SE Eesti filiaali rekvisiidid on järgmised:

Nasdaq CSD SE Eesti filiaal
registrikood: 14306553

Maakri 19, 10145 Tallinn, Eesti
Tel: +372 640 8840
Tel: +372 640 8836 (arved)
E-mail: csd.estonia@nasdaq.com
Arved: arved@nasdaq.com