Kuna väärtpaberite keskdepositooriumidele kehtestatakse palju uusi nõudeid ning turustruktuuri muutumise tõttu tuleb ümber kujundada kogu kauplemisjärgne tegevus, on oluliselt suurenenud depositooriumide ebakindlus tuleviku ärimudeli suhtes. Oodata on muudatusi nii õiguskorras kui ka turuinfrastruktuuris, samuti tehnoloogias ja protsessides.

Nõuete täitmiseks ja teenuste laiendamiseks (st nõuetele vastavuse ja konkurentsivõimelisuse tagamiseks) on Nasdaq CSD ärimudel kujundatud alljärgnevate põhimõtete kohaselt.

  • Nelja reguleeritud üksuse konsolideerimine üheks; Euroopa Liidu standardite rakendamine ühingujuhtimise, operatsioonide ja tehnoloogia valdkonnas; uue tehnoloogia kasutuselevõtt; TARGET2-Securitiesi platvormiga ühinemine; väärtpaberite keskdepositooriumide infrastruktuuri ja operatsioonide konsolideerimine ja ajakohastamine; tegevusloa ümbervormistamine CSD määruse nõuete alusel.
  • Olemasolevatel turgudel uute toodete ja teenuste väljatöötamine nelja riigi väärtpaberihaldusteenuste laiendamise teel, pakkudes siinsetele turuosalistele veelgi suuremat turu/varade hõlmatust ning uusi ühendusi (rahvusvaheliste) väärtpaberite keskdepositooriumidega; geograafiline laienemine Põhjamaadesse ja uutele turgudele; Balti- ja Põhjamaade integreeritud kauplemisjärgsete teenuste arendamine.