Nasdaq CSD haldab nelja (Eesti, Islandi, Läti ja Leedu) väärtpaberiarveldussüsteemi. Igale väärtpaberiarveldussüsteemile kohaldatakse asjaomase riigi, s.t vastavalt Eesti, Islandi, Läti ja Leedu õigust.

Sobitamis- ja arveldusteenuseid tehakse T2Sis kolme arveldussüsteemi ühtse IT-platvormi abil, mis võimaldab rakendada kõikides süsteemides ühtset korda.

Liikme tehingukonto (väärtpaberikonto) näitab väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemis konsolideeritud vormis liikme ühes või mitmes väärtpaberiarveldussüsteemis avatud juriidiliste kontode jääki. Depositoorium võimaldab juriidilisi kontosid kombineerida, et väärtpaberiarveldussüsteemid saaksid moodustada ühtse väärtpaberikonto. Samas võib üks väärtpaberikonto hõlmata vaid üht liiki juriidilisi kontosid: kas alajaotustega esindajakontod, esindajakontod või omanikukontod.

Liikme väärtpaberitega seonduvaid juriidilisi õigusi (omandiõigus või kliendi nimel vara hoidmisega seonduvad õigused) on võimalik teostada üksnes liikme juriidilise konto kaudu vastavas väärtpaberiarveldussüsteemis.

Juriidilist kontot võib seostada vaid ühe väärtpaberikontoga, millel on juriidilise kontoga sama kategooria. Juriidiline konto tuvastatakse järgmiselt:

  • asjaomase väärtpaberikonto kontonumber ja
  • (Eesti, Islandi, Läti või Leedu väärtpaberiarveldussüsteemis väärtpaberite sidumiseks juriidilise kontoga kasutataval) juriidilisel kontol hoitava väärtpaberi ISIN. Väärtpaberiülekannete arveldamine väärtpaberiarveldussüsteemis toimub selle riigi õiguse kohaselt, kus juriidiline konto on avatud.

Nasdaq CSD liige võib oma väärtpaberikontol hoida Läti, Eesti, Islandi ja Leedu instrumente. Selleks on vaja avada neli juriidilist kontot (üks igas väärtpaberiarveldussüsteemis).

Tehingute tegemise seisukohast käsitletakse igat väärtpaberikontot T2Sis ühe kontona. Õiguslikust ja arvelduste lõplikkuse seisukohast seostatakse väärtpaberikontode (Eesti, Islandi, Läti ja Leedu ISIN) väärtpaberite jääk asjaomases väärtpaberiarveldussüsteemis avatud juriidilise kontoga.

Väärtpaberikonto kaudu väärtpaberiarveldussüsteemis tehtud T2S-kõlblikud väärtpaberiarveldustehingud arveldatakse T2Sis.