Süsteemi liikmel või süsteemi liikme kaudu tegutseval investoril on õigus avada oma nimel mitmesuguseid tehingukontosid, mida kasutatakse vaid väärtpaberite koondarveldamiseks väärtpaberiarveldussüsteemides, kus liikmele on antud süsteemi liikme staatus. Pärast väärtpaberite esimest krediteerimist tehingukonto omanikule avatakse ühe ja sama ISIN-koodiga väärtpaberite jaoks väärtpaberikonto.

Nasdaq CSD võimaldab järgmist tüüpi kontosid:

  •  Esindajakonto (väärtpaberikonto, mille vahendusel hoitakse väärtpabereid teise isiku (klient) jaoks ja arvel
  •  Omanikukonto lõppinvestori nimel
  •  Hoiukonto

Igal väärtpaberikontol on kordumatu kontonumber, mis koosneb järgmisest:

  • tehingukonto number, mis sätestab konto liigi ning kontol hoitavate väärtpaberitega seonduvad juriidilised õigused (näiteks alajaotuste tasand ja asjakohastel juhtudel väärtpaberitega seonduvad õigused), ja
  • tehingukonto omanikule krediteeritud väärtpaberite ISIN, mis võimaldab määrata, millises arveldussüsteemis väärtpaberid esmaregistreeritakse ning millise riigi õigust väärtpaberiomandile kohaldatakse.

Nasdaq CSDs (kui emiteerivas väärtpaberite keskdepositooriumis) registreeritud väärtpabereid hoitakse arveldussüsteemis, kus väärtpaberid registreeriti. Välisriigi väärtpaberite keskdepositooriumiga sõlmitud CSD-ühenduse kokkuleppe alusel depositooriumis (kui investeerivas väärtpaberite keskdepositooriumis) hoitavaid väärtpabereid käsitletakse väärtpaberitena, mida hoitakse kontohalduri vaikimisi arveldussüsteemis, välja arvatud juhul, kui kontohaldur on valinud konkreetse tehingukonto jaoks teise vaikimisi arveldussüsteemi.

Seega kohaldatakse kontohalduri hoitavate väärtpaberite varaliste õiguste suhtes (õigus väärtpaberitele, pandiõigus ja muud asjaõigused):

  • Eesti arveldussüsteemis Eesti Vabariigi õigust
  • Islandi arveldussüsteemis Islandi õigust
  • Läti arveldussüsteemis Läti Vabariigi õigust
  • Leedu arveldussüsteemis Leedu Vabariigi õigust.