Nasdaq CSD pakub registriteenuseid oma Läti peakontori ning Eesti, Islandi ja Leedu filiaalide kaudu.

Väärtpaberid, mille suhtes taotletakse kauplemisele võtmist, peavad vastama kehtestatud kriteeriumidele ning muudele börsireeglitele. Riiklike nummerdamiskeskuste liidu liikmena on Nasdaq CSD-l õigus omistada oma Läti peakontori või Eesti, Islandi ja Leedu filiaali kaudu ISIN- ja CFI- (finantsinstrumentide klassifikatsiooni) koode väärtpaberiarveldussüsteemis esmaregistreeritud väärtpaberitele.

Üldjuhul võtab Nasdaq CSD väärtpaberid kauplemisele riigis, kus emitent on asutatud:

  • Eestis registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Eesti Vabariigi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Eesti arveldussüsteemis
  • Islandil registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Islandi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Islandi arveldussüsteemis
  • Lätis registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Läti Vabariigi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Läti arveldussüsteemis
  • Leedus registreeritud ettevõtete aktsiad ja muud Leedu Vabariigi õiguse alusel emiteeritud väärtpaberid võetakse kauplemisele Leedu arveldussüsteemis.

Nasdaq CSD-l on õigus võtta mis tahes arveldussüsteemis kauplemisele ka emissioonivabadust realiseeriva välisemitendi väärtpabereid (s.t emitent, kellele kohaldatav õiguskord erineb selle arveldussüsteemi õiguskorrast, kus väärtpaberi esmaregistreerimist taotletakse), kui emitent vastab kauplemisele võtmise tingimustele ning Nasdaq CSD vastab CSD määruse artikli 23 lõike 3 punktis e ning artiklis 49 sätestatud nõuetele.