Nasdaq CSD ja muude väärtpaberite keskdepositooriumide ühendused võimaldavad Nasdaq CSD liikmetele juurdepääsu teistes väärtpaberite keskdepositooriumides hoitavatele väärtpaberitele. Selliste ühenduste loomisel tegutseb Nasdaq CSD kohalike liikmete mittekohalike varade haldajana ning võimaldab liikmete juurdepääsu asjaomaste turgude rahvusvahelistele investoritele.

Nasdaq CSD eesmärk on võimaldada Balti turgudel ära kasutada T2Si pakutavaid võimalusi. Nasdaq CSD strateegiline eesmärk on edendada ja elavdada koostööd Euroopa taristuhaldajatega, et pakkuda teenuseid rahvusvahelisel tasandil tegutsevatele Balti turuosalistele ning soodustada välisinvestorite juurdepääsu Balti turgudele.

Ühendus Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumidega võimaldab Nasdaq CSD-l parandada Balti investorite juurdepääsu varahaldusele üle kogu Euroopa.

Nasdaq CSD on loonud ühepoolse ühenduse järgmiste välisriikide väärtpaberite keskdepositooriumidega:

  • Clearstream Banking Luxembourg
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Poola CSD)

Tulevikus on Nasdaq CSD-l kavas luua ärivajaduse järgi ning CSD määruse ja kohaldatava õiguse nõuete kohaselt ühendus ka teiste välisriikide väärtpaberite keskdepositooriumidega.