Nasdaq CSD ja muude väärtpaberite keskdepositooriumide ühendused võimaldavad Nasdaq CSD liikmetele juurdepääsu teistes väärtpaberite keskdepositooriumides hoitavatele väärtpaberitele. Selliste ühenduste loomisel tegutseb Nasdaq CSD kohalike liikmete mittekohalike varade haldajana ning võimaldab liikmete juurdepääsu asjaomaste turgude rahvusvahelistele investoritele.

Nasdaq CSD eesmärk on võimaldada ära kasutada T2Si pakutavaid võimalusi. Nasdaq CSD strateegiline eesmärk on edendada ja elavdada koostööd Euroopa taristuhaldajatega, et pakkuda teenuseid rahvusvahelisel tasandil tegutsevatele  turuosalistele ning soodustada välisinvestorite juurdepääsu kohalikele turgudele.

Ühendus Euroopa väärtpaberite keskdepositooriumidega võimaldab Nasdaq CSD-l parandada kohalike investorite juurdepääsu varahaldusele üle kogu Euroopa.

Nasdaq CSD on loonud ühepoolse ühenduse järgmiste välisriikide väärtpaberite keskdepositooriumidega:

Tulevikus on Nasdaq CSD-l kavas luua ärivajaduse järgi ning CSD määruse ja kohaldatava õiguse nõuete kohaselt ühendus ka teiste välisriikide väärtpaberite keskdepositooriumidega.