Pensionikeskus AS on pensioniregistri ehk Eesti kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide registri pidaja.

Pensioniregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslike (pensioni II sammas) ja vabatahtlike (pensioni III sammas) pensionifondide osakute ning nendega tehtavate toimingute registreerimiseks. Registris toimub informatsiooni töötlemine, väärtpaberite omandiõiguse, selle muutuste ja tehingute registreerimine. Kogu töö toimub elektroonilisel kujul.

Pensionikeskus AS on Nasdaq CSD SE tütarettevõte 100%.

Pensionikeskus AS alustas käesolevas juriidilises vormis tegevust aastal 2017, võttes ettevõtte ülemineku teel pensioniregistripidaja tegevuse üle AS-ilt Eesti Väärtpaberikeskus. Ettevõte alustas pensioniregistri pidamist aastal 2001.

Pensioniregistri pidaja pakutavad teenused:

 • Pensionikonto avamine
 • Pensionikontol muudatuste registreerimine
 • Pensioni II ja III samba avalduste vastuvõtt
 • II ja III sambas pensionifondide osakute registreerimine
 • Pensionikonto omajatele info avaldamine
 • Pensionifondide valitsejatele info avaldamine
 • Pensionifondide depositooriumitele info avaldamine
 • Kogumispensioni kindlustusandjatele info avaldamine
 • Riigiasutustele nende tööks vajaliku info avaldamine
 • Maksuarvestuse pidamine ja maksuhaldurile maksete kandmine
 • Pensionikeskus.ee veebilehe haldamine
 • Pensionikeskus.ee iseteeninduskeskkonna Minu Konto haldamine

Kliki siin, et külastada Pensionikeskuse veebilehte.

Infotelefon: 6408 886

Kõnedele vastamine E-R kl 9:00-17:00

info@pensionikeskus.ee