Kogumispension on Eesti riikliku pensionisüsteemi osa. 1998. aastal kehtestati vabatahtlik lisapension (nn kolmas sammas). Sellest ajast alates on kolmanda samba pensionifondid seaduse kohaselt registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris ning fondiosakud on registreeritud väärtpaberikontol.

Teise ja kolmanda samba pensionifondide keskregistri pidaja Eestis on Pensionikeskus AS (Nasdaq CSD SE 100% tütarettevõtja).

Kolmanda samba pensionifondide keskregistri pidaja kohustused:

 • hoida liikmete kontosid
 • registreerida liikmete taotlusi/korraldusi (märkimiskorraldus, ümbermärkimiskorraldus, väljaostukorraldus, vahetuskorraldus, kindlustuslepingusse kandmise korraldus, pärimiskorraldus, kohtukorraldus)
 • emiteerida ja välja osta liikmete kontodel hoitavaid varasid (sh swap, pärimine, kindlustuslepingusse kandmine)
 • kanda varasid investoritelt varahalduritele ja vastupidi
 • jagada märkimise/väljaostu summalt teenustasu (kohaldatavatel juhtudel)(vi) pidada maksuarvestust ja teha makseid maksuhaldurile
 • edastada ajakohast teavet kolmanda samba pensionifondide tulemuste kohta.

2002. aasta mais kehtestati pensioni teine sammas – kohustuslik kogumispension. Kõik eraisikud, teise samba pensioninvesteeringud ja -tehingud registreeritakse pensioniregistris. Teise samba kogumispensioni keskregistri pidaja kohustused andmete registreerimisel, esitamisel ja säilitamisel:

 • hoida emitendi andmeid
 • hoida investorite pensionikontosid
 • registreerida liikmete taotlusi (fondivaliku taotlus, osakute vahetamise taotlus, kogumispensioni konto avamise taotlus, ühekordse väljamakse taotlus, pensionilepingu sõlmimise taotlus, pärimistaotlus)
 • emiteerida ja välja osta liikmete kontodel hoitavaid varasid (sh swap, pärimine, kindlustuslepingusse kandmine)
 • registreerida investeerimisplaani muudatusi
 • kanda varasid investoritelt varahalduritele ja vastupidi
 • jagada märkimise/väljaostu summalt teenustasu (vajaduse korral)
 • edastada ajakohast teavet teise samba pensionifondide tulemuste kohta
 • pidada maksuarvestust ja teha makseid maksuhaldurile.

Kliki siin, et külastada Pensionikeskuse veebilehte.

Infotelefon: 6408 886

Kõnedele vastamine E-R kl 9:00-17:00

info@pensionikeskus.ee