Aktsiate registreerimine depositooriumis muudab ettevõtte tegevuse läbipaistvamaks. Seeläbi suurendab ettevõte oma usaldusväärsust ning talle avanevad paremad võimalused teavitada oma tegevusest üldsust, võlausaldajaid ja välisinvestoreid.

Elektroonilise keskregistri pidamine suurendab kogu regiooni ärikeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust. Muu hulgas võimaldab see ettevõtete omanikel, kliendihalduritel ja volitatud pooltel jälgida interneti kaudu ettevõtte juhtimisstruktuuri ja kõiki muudatusi. Samuti võimaldab registreerimine pantida aktsiaid laenu või muu kohustuse tagamiseks.

Väärtpaberite registreerimine tagab aktsionäride omandiõiguse jõustatavuse, väärtpaberiringluse suurema turvalisuse ning investorite, partnerite ja finantsasutuste suurema usalduse. Registreeritud ettevõtete kulud väärtpaberite müümisel ja koormamisel on väiksemad, kuna ostu- või müügitehingud ei vaja notariaalset tõestamist ning ettevõtte juhatusel ei ole enam kohustust hoida aktsiaregistrit või aktsionäride nimekirja. Väärtpabereid hoitakse registris tasu eest.

Hoidmistasu maksmine väärtpaberite elektroonilise haldamise eest keskregistris tagab andmete jooksva haldamise registris ning andmete edastamise volitatud isikutele ja asutustele.

Ettevõtte aktsiate registreerimine keskregistris tagab aktsiaomandi kinnistamise. Kõik korporatiivsetest sündmustest tulenevad omandiõiguse muutused kajastatakse registris. Ettevõte kohustub teavitama Nasdaq CSDd kõigist korporatiivsetest sündmustest.