Aktsiate avaliku pakkumise käigus pakub ettevõte jae- ja/või institutsionaalsetele investoritele oma aktsiaid või võlakirju, mis pakkumisperioodi lõpus börsil kauplemisele tulevad ning ettevõte muutub seeläbi avalikuks ehk börsiettevõtteks.

Nasdaq CSD SE Eesti filiaal pakub emitentidele aktsiate avaliku pakkumise läbiviimise (book building) teenust. Teenuse põhiolemus on investoritelt kontohaldurite vahendusel aktsia või võlakirja märkimiskorralduste kogumist keskdepositooriumi süsteemis. Seda teenust pakub Nasdaq CSD Eesti filiaal ettevõtetele, kelle

  • väärtpaberid tuleb vastavalt väärtpaberite registri pidamise seaduse § 2 lõikes 1 sätestatule registreerida Eesti väärtpaberite registris;
  • väärtpabereid võib avalikult pakkuda väärtpaberituru seaduse § 12 kohaselt või võtta kauplemisele väärtpaberituru seaduse § 3 sätestatud kauplemiskohas.

Teenuse osutamiseks tuleb sõlmida Nasdaq CSD SE Eesti filiaaliga leping, kus lepitakse teenuse sisus täpsemalt kokku, kuid tavapäraselt hõlmab teenus:

  • märkimiskorralduste kogumist,
  • emitendile jooksva ülevaate andmist kogutud märkimiskorraldustest ja
  • pärast pakkumisperioodi lõppu vastavalt jaotusnimekirjale makse vastu tehingukorralduste sisestamist depositooriumisüsteemi, et ettevõte saaks vajaliku kapitali ja investor soovitud aktsiad.

Täpsema info saamiseks palume kontakteeruda Nasdaq CSD SE Eesti filiaali Sales and Service ekspertidega csd.estonia@nasdaq.com

Avalike pakkumiste vahendajateks investoritele on Eesti, Läti ja Leedu krediidi- ja finantseerimisasutused, kelle nimekiri on leitav siit.