ISIN-kood (International Securities Identification Number) on väärtpaberi unikaalne tunnuskood, mis vastab rahvusvahelisele ISO 6166 standardile. ISIN-kood koosneb 12 tähemärgist, mis sisaldavad (või väljendavad) riigikoodi, seerianumbrit ja kontrolljärku.

Väärtpaberite registreerimisel väärtpaberite registris, väljastab NCSD Eesti filiaal kui registripidaja väärtpaberitele ISIN-koodi.

Eestis emiteeritud väärtpaberitele on emitendil õigus taotleda ISIN-koodi väljastamist ka juhul, kui väärtpaberid ei ole väärtpaberite registris registreeritud. Selleks tuleb esitada NCSD Eesti filiaalile: “Väärtpaberitele ISIN koodi registreerimise taotlus” (võlakirjade puhul ka võlakirjatingimused).

NB! ISIN-koodi väljastamine juhul, kui väärtpaberid ei ol väärtpaberite registris registreeritud, on tasuline. Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.