Võimalikud ühinemise viisid:

 • Äriühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing) ja ühendatav ühing ise lõpeb
 • Äriühingud võivad ühineda ka selliselt, et asutavad uue äriühingu ja ühinevad ühingud loetakse lõppenuks.

Kui ühinemisega seoses ühendava ühingu kapital muutub, tekib uus äriühing, toimub väärtpaberite asendamine või ühendatav ühing lõpeb, esitab äriühing Nasdaq CSD Eesti filiaalile dokumendid vastava korporatiivse sündmuse läbiviimiseks.
Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt registripidaja kodulehelt või teeb päringu Nasdaq CSD Eesti filiaalile.

Ühendava ja ühendatava äriühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberite registris

Kui nii ühendava kui ka ühendatava äriühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberite registris, on kolm võimalikku lähenemist:

 • Ühendatava ühingu väärtpaberid kaotavad kehtivuse ja neid ei asendata ühendava ühingu väärtpaberitega. NCSD Eesti filiaalile tuleb esitada dokumendid ühendatava ühingu väärtpaberite registrist kustutamiseks.
 • Ühendatava ühingu väärtpaberid asendatakse ühendava ühingu väärtpaberitega, millega võib kaasneda ühendava ühingu kapitali suurendamine. NCSD Eesti filiaalile tuleb esitada dokumendid ühendatava ühingu väärtpaberite konverteerimiseks ühendava ühingu väärtpaberiteks.
 • Ühinevad ühingud asutavad uue äriühingu ning ühendatavate ühingute väärtpaberid kustutatakse. Kui ühinemisel asutatakse aktsiaselts või osaühing, mis registreeritakse registris (osaühingu registreerimine on vabatahtlik), tuleb NCSD Eesti filiaalile esitada väärtpaberite konventeerimise taotlus. Kui ühinevad ühingud asutavad uue osaühingu, mida ei registreerita registris, tuleb NCSD Eesti filiaalile esitada ühendatavate ühingute väärtpaberite kustutamise taotlused.

Taotlused

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite kustutamiseks või
 • Taotlus väärtpaberite konverteerimiseks
 • Notariaalne ühinemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kõigi ühinevate ühingute ühinemisotsused (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Pandi/finantstagatise olemasolul pandipidaja kirjalik nõusolek.

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate
NCSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse

Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt registripidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded. Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Juhime tähelepanu sellele, et väärtpaberite kustutamise korral on menetluse algatamise eelduseks NCSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine.

Ühendava ühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberiregistris

Kui väärtpaberite registris on registreeritud ainult ühendava äriühingu väärtpaberid, on kaks võimalikku lähenemist:

 • Ühendava ühingu kapital ei muutu ja ühendatava ühingu väärtpaberid kaotavad kehtivuse ja neid ei asendata ühendava ühingu väärtpaberitega. Äriühing esitab väärtpaberite registri pidajale vastavasisulise teavituse.
 • Ühendava ühingu kapitali suurendamine, nii et ühendatava ühingu väärtpaberid asendatakse ühendava ühingu väärtpaberitega. NCSD Eesti filiaalile tuleb esitada dokumendid ühendava äriühingu kapitali suurendamiseks.

Taotlused

Vajalikud dokumendid

 • Teavitus ühinemise kohta, kui ühendava ühingu kapital ei muutu või
 • Taotlus uute aktsiate registreerimiseks või osakapitali suurendamiseks ning uusi aktsiaid või täiendava osa märkinud isikute nimekiri
 • Notariaalne ühinemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kõigi ühinevate ühingute ühinemisotsused (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Pandi/finantstagatise olemasolul pandipidaja kirjalik nõusolek

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.
Täiendavate aktsiate/ osade registreerimise kohta edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse.
Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.
Äriregister kontrollib elektroonselt registripidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse. Kuni aktsia/osakapitali suurendamise kohta kande tegemiseni äriregistris on täiendavalt emiteeritud aktsiad/osad väärtpaberiregistris ajutise registrikoodiga.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on NCSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine.

Ühendatava ühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberiregistris

Kui väärtpaberiregistris on registreeritud ainult ühendatava ühingu väärtpaberid, kustutatakse ühendatava ühingu väärtpaberid väärtpaberiregistrist.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite kustutamiseks
 • Notariaalne ühinemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Kõigi ühinevate ühingute ühinemisotsused (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Pandi/finantstagatise olemasolul pandipidaja kirjalik nõusolek.

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

NCSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt registripidaja teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.

Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on NCSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine. Palume äriühingul kontrollida arvetega seotud võlgnevust siit.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.