Äriühingu ümberkujundamine on ühingu juriidilise vormi muutmine.

Võimalikud ümberkujundamise viisid väärtpaberite registris:

 • Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks ja uue osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberiregistris
 • Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks ja uue osaühingu osad registreeritakse väärtpaberiregistris
 • Osaühingu ümberkujundamine aktsiaseltsiks, aktsiad registreeritakse väärtpaberiregistris.

Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt Nasdaq CSD Eesti filiaali kodulehelt või teeb päringu Nasdaq CSD Eesti filiaalile.

Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks, osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberite registris:

Aktsionärid otsustavad aktsiaseltsi ümber kujundada osaühinguks.
Osade väärtpaberiregistris hoidmine on vabatahtlik. Aktsiaseltsist osaühinguks ümber kujundatud äriühing ei pea tekkinud osasid väärtpaberiregistris registreerima.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite kustutamiseks
 • Ümberkujundamisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist), milles on muuhulgas sätestatud, kes peab osanike nimekirja (kas NCSD Eesti filiaal või juhatus)
 • Osaühingu põhikiri

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse.
Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt Nasdaq CSD Eesti filiaali teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning Nasdaq CSD Eesti filiaal teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.

Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine.

Teenuse eest tasumine toimub Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Aktsiaseltsi ümberkujundamine osaühinguks, osaühingu osad registreeritakse väärtpaberite registris:

Aktsionärid otsustavad aktsiaseltsi ümber kujundada osaühinguks. Osade väärtpaberite registris pidamine on vabatahtlik. Aktsiaseltsist osaühinguks ümberkujundatud äriühing võib jätkata osade hoidmist väärtpaberite registris.

Taotlus

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite konverteerimiseks
 • Ümberkujundamisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist), milles on muuhulgas sätestatud, kes peab osanike nimekirja (kas NCSD Eesti filiaal või juhatus)
 • Osaühingu põhikiri

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

NCSD Eesti filiaali teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse. Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt NCSD Eesti filiaali teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaali teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Osaühingu ümberkujundamine aktsiaseltsiks:

Osaühingu aktsiaseltsiks ümberkujundamise eelduseks on osade registreerimine väärtpaberiregistris. Juhul, kui ümberkujundatava osaühingu osad on eelnevalt väärtpaberiregistris registreeritud, ei ole osade esmaregistreerimisdokumente vajalik esitada.

Taotlused

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus osade registreerimiseks
 • Osanike nimekiri
 • Taotlus väärtpaberite konverteerimiseks
 • Ümberkujundamisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Aktsionäride nimekiri (kui aktsiate jaotus ei ole välja toodud otsuses)
 • Aktsiaseltsi põhikiri

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
 • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul (koos osade esmaregistreerimisega viie tööpäeva jooksul), kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab registripidaja kontaktisikule e-posti teel veateate.

NCSD Eesti filiaal registreerib vajadusel osad, teeb ümberkujundamise kohta esmased kanded väärtpaberite registrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse

Pärast kinnituse saamist tuleb äriühingul esitadada nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt NCSD Eesti filiaali teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning NCSD Eesti filiaali teostab väärtpaberite registris lõplikud kanded.

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.