Mis on LEI?
LEI ehk Legal Entity Identifier on unikaalne 20-kohaline numbritest ja tähtedest koosnev kood, mis on tarvilik kõigile finantsturgudel osalevatele juriidilistele isikutele.
Kellel LEI-koodi vaja on?

Alates 2018. aasta 3. jaanuarist on LEI-koodi olemasolu kohustuslik kõigile juriidilistele isikutele, kes ostavad ja müüvad väärtpabereid või osalevad muul moel finantsturgudel.

Loe veel
Miks LEI-kood kasutusele võeti?

LEI-kood võeti kasutusele eesmärgiga luua ülemaailmne juriidiliste isikute identifitseerimise süsteem.

LEI-koodi kasutatakse ettevõtete identifitseerimiseks raporteerimises ja järelevalves.

Kuidas LEI-koodi taotleda?
LEI-koodi saamiseks tee järgmist:
Täita taotlus (juhul, kui soovid LEI-d fondile, täita fondi taotlus) ja autoriseerimiskiri.
Saata digitaalselt allkirjastatud taotlus ja autoriseerimiskiri meile aadressile: lei@nasdaq.com.
Teostame dokumentide esmase ülevaatuse ja väljastame arve.
Kui arve on tasutud, menetleme teie taotluse lõplikult.
Saadame teile LEI-koodi. Avalduse esitamisest koodi saamiseni võib võtta aega 3-5 tööpäeva.
KDDLEI tingimused
Kuidas LEI-koodi uuendada või üle kanda?
LEI-koodi uuendamiseks või üle kandmiseks toimi järgmiselt:
Täida uuendamistaotlus või ülekandmistaotlus ja autoriseerimiskiri.
Saada digitaalselt allkirjastatud taotlus ja autoriseerimiskiri meile aadressile: lei@nasdaq.com.
Teostame dokumentide esmase ülevaatuse ja väljastame arve.
Kui arve on tasutud, menetleme teie taotluse lõplikult.
Saadame teile kinnituse LEI-koodi uuendamise või üle kandmise kohta. Avalduse täitmine võib võtta aega 3-5 tööpäeva.
KDDLEI tingimused
Kui palju maksab?
LEI-koodi registreerimine ja väljastamine
79 EUR + KM
LEI-koodi iga-aastane uuendamine
59 EUR + KM
KKK
LEI-kood (Legal Entity Identifier) on 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis on seotud üleilmsel finantsturul osaleva äriühingu põhiandmetega, et ühing ühemõtteliselt identifitseerida. LEI-kood põhineb Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni loodud ISO standardil nr 17442.
LEI-kood seob juriidilise isiku tema kohta käivate põhiandmetega, mille alusel saab üleilmsel finantsturul osalevaid juriidilisi isikuid ühemõtteliselt identifitseerida. LEI-koodi kasutatakse juba EMIR-i tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute osaliste tuvastamiseks ja rakendusmääruse (EL) 2017/105 jõustumise tõttu ei saa alates 1. novembrist 2017 kasutada tuletisinstrumentide tehingutest teavitamiseks enam ühtki teist koodi. MiFID II ja MiFIR-i määruse kohaselt kasutatakse LEI-koodi aruandluses alates 3. jaanuarist 2018; tehinguraporteid hakatakse muu hulgas kasutama ka turukuritarvituste uurimiseks. Tehinguraportite vorm kehtestatakse Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega.
Juriidilised isikud, kellel on õigus osutada investeerimisteenuseid, on kohustatud LEI-koodiga teavitama järelevalveasutusi tehingutest, mida on tehtud juriidilisest isikust kliendi väärtpaberitega. Juhul kui juriidilisest isikust kliendil puudub LEI-kood, ei saa aruandluskohustust täita ja seetõttu ei saa täita ka sellise juriidilise isiku tehingukorraldusi. Euroopa Liidu määruse järgi tuleb LEI-koodi kasutada üleilmsel finantsturul tehtavate tehingute osaliste identifitseerimiseks, et regulatiivorganitel oleks lihtsam avastada süsteemseid riske võimalikult vara. Kogu asja mõte on hallata finantsriske paremini.
LEI-koodide väljastamisega tegelevad asutuse Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) kohalikud üksused. GLEIF korraldab LEI-koodide väljastamist ja tagab üleilmse LEI-süsteemi ühtsed standardid. Süsteemi järelevalvet teeb finantsstabiilsuse nõukogu asutatud ja G-20 heakskiidul tegutsev regulatiivne järelevalvekomitee. Teenusepakkujaid on palju ja huviline võib nende hulgast vabalt valida.
Nasdaq CSD pakub LEI-koodi registreerimise teenust Baltimaades. Teeme koostööd GLEIF-i akrediteeringut omava kohaliku üksuse KDD-ga (mis on Sloveenia keskne väärtpaberite kliiringuga tegelev ettevõte). Nasdaq CSD ise ei väljasta LEI-koode. Nasdaq CSD tegeleb GLEIF-i akrediteeringu taotlemisega. Uudiseid selle kohta edastame eraldi.
LEI-kood väljastatakse tasu eest ja samuti tuleb igal aastal maksta LEI koodi uuendamise eest.
Aruandluskohustuse korrektseks täitmiseks peab juriidilisel isikul olema kehtiv LEI-kood. Investeerimisteenust osutav ettevõte peab kontrollima koodi kehtivust enne tehingu lõpuleviimist.
Investeerimisteenuse osutaja peab juriidilisest isikust kliendilt hankima kogu teabe, mida nõutakse, kui reguleerivale asutusele esitatakse tehinguga seotud andmeid. Sellise teabe hulka kuulub ka LEI-kood.
Juhul kui juriidilisest isikust klient ei esita investeerimisteenuse osutajale kogu väärtpaberitehingu tegemiseks vajalikku teavet, sealhulgas LEI-koodi, ei saa teenuseosutaja täita seadusest tulenevat aruandluskohustust. Sellisel juhul ei saa alates 3. jaanuarist 2018 selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi täita.
Asjaomast teavet leiate LEI-koodi otsinguga üleilmsest LEI-koodide andmebaasist aadressil https://www.gleif.org/en/lei/search/. Andmeid uuendatakse iga päev.