Aktsionäride nimekirja väljavõtte teenus (register, aktsionäride nimekiri, võlakirjaomanike nimekiri) võimaldab igal hetkel aktsionäride nimekirja vaadata ja välja printida.

Aktsionäride nimekirja väljavõte on dokument, mida kasutatakse alusena aktsionäride või osanike üldkoosolekul, aktsiatehingutes, investoritele edastatavates sõnumites jne.

Aktsionäride nimekirja taotlemiseks on kaks võimalust: taotluse esitamine Nasdaq CSD-le (Eesti, Läti või Leedu filiaalile) või iseteenindusportaali kaudu.

Iseteenindusportaali kaudu: Eesti väärtpaberite puhul e-register

Läti ja Leedu väärtpaberite puhul ESIS-ist.
ESIS-e kasutamiseks tuleb saata taotlus vastavalt csd.lithuania@nasdaq.com või csd.latvia@nasdaq.com. Nasdaq CSD loob kasutaja ning edastab kinnituse e-maili teel. ESIS-e kasutustingimused on leitavad siit.

Taotluse alusel:
Emitent, emitendi esindaja või volitatud kolmas isik võib taotleda Nasdaq CSD-lt väärtpaberiomanike täielikku nimekirja konkreetse kuupäeva seisuga.

Taotlusel saab väljavõtet küsida täistunni seisuga vahemikus 7.00-19.00 ning arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Eesti väärtpaberite puhul tuleb täita taotlus väärtpaberiomanike nimekirja väljavõtteks ning saata see digiallkirjastatult csd.estonia@nasdaq.com.