Dividendide, lepingulise investeerimisfondi või muude väärtpaberitest tulenevate maksete sooritamise usaldamine Nasdaq CSD Eesti filiaalile tagab korrektse tulumaksuarvestuse ja probleemideta väljamaksed.
Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha depositooriumi vahendusel (EVKS § 15 prim).

Taotlus tuleb esitada 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise kuupäeva.

Taotlused

Vajalikud dokumendid

  • Taotlus väärtpaberitest tulenevate väljamaksete tegemiseks
  • Väljamakse aluseks olev otsus
  • Vajadusel erijuhis (esitatakse erandjuhtudel: väärtpaberiomanike nimekiri, kellele ei sooritata väljamakset või investeerimiskontode tulumaksu määra muutmise korral)

Juhul, kui äriühing taotleb Nasdaq CSD Eesti filiaalilt makse tegemisel ka tulumaksu kinnipidamist, tagab NCSD Eesti filiaal lisaks väljamaksele ka kinnipeetud tulumaksu fikseerimise aktsionäri väärtpaberikontol ning tulumaksu kinnipidamise vastavalt seadusele.

Kuidas toimub? Mida teha?
Äriühing esitab vajalikud dokumendid kas

  • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile csd.estonia@nasdaq.com
  • registripidaja juures (Tallinn, Maakri 19, 16. korrus)
  • posti teel

Teenuse eest tasumine toimub NCSD Eesti filiaali esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale. NB! Vastavalt Väärtpaberite registri seaduse §-le 21 lg 2 on äriühing kohustatud viivitamata teavitama registripidajat nii dividendide maksmise kohta otsuse tegemisest kui ka tegemata jätmisest.