Nasdaq CSD pakub oma arveldussüsteemi kaudu järgmisi teenuseid:

  • börsitehingute arveldamine
  • börsiväliste (OTC) tehingute sobitamine
  • makseta tehingute (OTC FoP) arveldamine
  • ülekanne-makse-vastu-tehingute (OTC DvP) arveldamine
  • CSD-ühenduse kaudu tehtavate piiriüleste börsitehingute ja börsiväliste tehingute arveldamine.

Nasdaq CSD täidab kontohalduri arvelduskorralduse vaid juhul, kui kontohaldur vastab kõikidele eeskirjades ja kasutusjuhendis sätestatud nõuetele.Nasdaq CSD süsteemi funktsioonid võimaldavad väärtpaberite keskdepositooriumi operatsioone teostada nii TARGET2-Securitiesi süsteemis (T2S – ühtne üleeuroopaline platvorm väärtpaberite keskpangarahas arveldamiseks) kui ka väljaspool seda. T2S-kõlblike väärtpaberite sobitamis- ja arveldamisteenused tehakse T2Sis, muid väärtpabereid töödeldakse väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemis. Sobitamis- ja arveldamisteenuste tellimiseks T2Sist väärtpaberite keskdepositooriumi kolme väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu kasutatakse ühtset IT platvormi. Kõikidele väärtpaberiarveldussüsteemidele kohaldatakse sama korda.

Nasdaq CSD on sõlminud T2Si raamlepingu (T2S Framework Agreement, FWA). Seega pakutakse T2S-kõlblike väärtpaberite arveldusteenuseid muu hulgas kooskõlas T2Si FWA ja T2Si eeskirjadega. Ühtlasi tähendab see, et kõiki depositooriumi arveldussüsteemides avatud väärtpaberikontosid ja nende jääke hallatakse T2Si platvormil, v.a juhul, kui on sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

Depositoorium pakub DVP-tehingute rahapoole arveldamist ja äriõiguslike toimingute tulude ülekandmist ainult eurodes keskpangarahas (CeBM). T2S-kõlblike väärtpaberite DVP-korralduste rahapool arveldatakse T2Si maksepankade eriotstarbeliste rahakontode (DCA) kaudu ning T2S-kõlbmatute väärtpaberite DVP-korraldused T2 (eurosüsteemile kuuluva ja selle hallatava reaalajalise brutoarveldussüsteemi) rahakonto kaudu.