Fondihalduri volitustega Nasdaq CSD liige:

  • vastutab fondijuhi nimel väärtpaberite keskdepositooriumiga suhtlemise eest
  • tal on õigus väärtpaberite keskdepositooriumi liikmena anda korraldusi eriotstarbelisel emissioonikontol ringluses olevate fondiosakute arvu suurendamiseks (emissioon ja märkimine) või vähendamiseks (lunastamine)
  • peab täitma ka kontohalduri rolli ning edastama arvelduskorraldused väärtpaberite keskdepositooriumile (avatud fondi osakute märkimine ja/või lunastamine).