Kõiki väärtpaberikontosid käsitletakse nii T2S-kõlblike kui T2S-kõlbmatute väärtpaberite kontodena ning need kopeeritakse T2Si. Kontohaldur esitab Nasdaq CSD-le väärtpaberikonto avamise ja hoidmise taotluse kas väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemi GUI või ISO 20022 sõnumi kaudu. Konto avamise või hoidmise taotlus edastatakse T2Si ning viiakse väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemis lõpule alles pärast vastava kinnituse saamist. Konto hoidmine väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemis tähendab seega konto automaatset kopeerimist T2Si ning mis tahes toimingud on võimalikud alles pärast tehniliste ja kontrollimenetluste lõpetamist nii väärtpaberite keskdepositooriumi kui ka T2Si süsteemis.

Kui T2Sis ilmneb probleeme, peatatakse konto avamine ja hoidmine kuni edasise uurimise lõpuni. Kopeerimise staatust saab kasutaja jälgida väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemi GUI või sõnumi kaudu.

Pärast T2Sile üleminekut avatakse kõik uued kontod T2S kontona ka juhul, kui väärtpaberikontol hoitakse üksnes T2S-kõlbmatuid väärtpabereid. Sellisel juhul ei ole kontol T2Sis jääki.

Kõik toimingud registreeritakse ning neid on kontrollijälje abil võimalik vastavates süsteemides jälgida.