Kontohaldur Roll Liikmelisus arveldussüsteemis**
Kontohaldur Makseagent* Emitendi esindaja Fondivalitseja EE LT LV
SEB Pank AS  ✓  ✓  ✓  ✓
Coop Pank AS  ✓  ✓
Danske Bank A/S Eesti filiaal        ✓
Swedbank AS    
LHV Pank AS  ✓    ✓  
Luminor Bank AS (Eesti)        
Tallinna Äripank AS  ✓  
Versobank AS    ✓
Luminor Bank AB (Leedu)        ✓  ✓  ✓
Orion Securities  ✓        ✓  
SEB Pank (Leedu)  ✓    ✓    ✓  
DV Invest  ✓  
Siauliu bankas    ✓    ✓    ✓  
Swedbank Leedu        
Citadele Leedu  ✓  ✓  
Kapitalo Srautai      
Lithuanian Central Credit Union      
Danske Bank A/S Leedu filiaal      ✓  
Steponkus      
ABLV Bank  ✓    ✓  ✓  ✓  
Baltic International Bank    
Baltikums Bank AS      ✓  ✓
Swedbank Läti    
Renesource Capital IBS    
Norvik Banka    ✓        
Meridian Trade Bank      
Luminor Bank AS (Läti)    
Citadele Läti          ✓
Regionala Investiciju Banka  ✓  ✓    ✓
Rietumu Banka  ✓  
Läti riigikassa          
SEB Läti              
Leedu Keskpank  ✓  
Läti Keskpank    ✓
Eesti Keskpank    
Nasdaq CSD LT filiaal

* Makseagent – Antud roll hõlmab endas kontohaldurit, kellel on kohustus garanteerida ja pakkuda väärtpaberite ning korporatiivsete sündmuste nende väärtpaberitega, mis ei ole T2S-kõlbulikud või on emiteeritud muus valuutas kui euro (nagu näiteks Ameerika dollaris). Maksete vahendamist eurodes pakuvad kõik kontohaldurid.

** Liikmelisus arveldusüsteemis  (Securities Settlement System) –  tähendab, et pank on õigustatud selle riigi (Eesti, Leedu, Läti) väärtpabereid hoidma seal pangas avatud väärtpaberikontol. See tähendab, et kui kontohaldur on ainult Eesti arveldussüsteemi liige, siis seal pangas avatud väärtpaberikontodel on võimalik hoida ainult Eestis registreeritud väärtpabereid (mis kuuluvad arveldamisele Eesti süsteemis). Kui kontohaldur on liikmeks Eesti, Leedu ja Läti arveldussüsteemides, siis on võimalik selles pangas avatud ühel ja samal kontol hoida kõigis kolmes riigis registreeritud väärtpabereid.