Nasdaq CSD liige, kellele on antud korralduse ja arvelduse vahendaja staatus, vastutab järgmiste toimingute eest:

  • garantii andmine ja likviidsuse tagamine väärtpaberite keskdepositooriumi liikmete väärtpaberiarveldustehingute ja äriõiguslike toimingute tulude rahapoole arveldamiseks väärtpaberite keskdepositooriumis, kui väärtpaberid on T2S-kõlbmatud või on emiteeritud T2S-kõlbmatus vääringus
  • kontohalduri(te) arvelduskohustuste täitmise järelevalve kohustuste puhul, kus korralduse ja arvelduse vahendaja pakub likviidsusteenuseid, ning kontohaldurile piisava likviidsuse tagamine arvelduste teostamiseks.

Korralduse ja arvelduse vahendajad võivad pakkuda teenuseid nii omaenda konto haldurile kui ka muudele väärtpaberite keskdepositooriumi liikmetele, kellel puudub volitus tegutseda korralduse ja arvelduse vahendajana väärtpaberite keskdepositooriumis.