17. juuli 2018 – Vastavalt Läti finants- ja kapitalituru komisjoni (FCMC) ettepanekule võttis Euroopa Keskpank 11. juulil 2018 ABLV Bank AS-ilt ära krediidiasutuse tegevusloa.

FCMC tegi Euroopa Keskpangale ettepaneku ABLV Bank-i tegevusloa äravõtmiseks seoses 5. märtsil 2018 ABLV Bank-i aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud otsusega viia läbi ettevõtte vabatahtlik likvideerimine.

Seoses ABLV Bank AS-i tegevusloa äravõtmisega lõpetas Nasdaq CSD liikmelisuse lepingu ABLV Bank AS-iga ja peatas nende liikmelisuse Nasdaq CSD-s.


24.07.18