Arðgreiðslur 

Einföld og örugg leið til að dreifa arðgreiðslum frá útgefanda til eiganda.

Allar fyrirtækjaaðgerðir afgreiddar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum

Fjármálastofnun/vörsluaðili heldur eftir skatti

Útgefandi skilar inn beiðni um arðgreiðslu og greiðslu á greiðsludegi

Dæmi um feril arðgreiðslu á markaði þar sem uppgjör fer fram 2 dögum eftir viðskiptadag (T+2)
Viðskipti án arðsréttinda hefjast daginn eftir arðsákvörðunardag sem yfirleitt er aðalfundardagur og hefur sú venja skapast á íslenska markaðnum.
Aðilar tilgreindir í hluthafaskrá í lok viðmiðunardags fá greiddan arð.  Hafi viðskipti átt sér stað á eða eftir arðleysisdag og kaupandi og seljandi hafa komið sér saman um að uppgjör fari fram á viðmiðunardegi, fær kaupandinn greiddan arð þó hann eigi ekki rétt á honum enda sé reglan um arðleysisdag viðskipta í gildi.  Í þeim tilfellum verða hluthafar, eða eftir atvikum vörsluaðilar hluthafa, að sækja réttinn sín á milli (e.dividend claim).
Umsóknareyðublað vegna arðgreiðslu má nálgast hér

Lykildagsetningar:

Tilkynningardagur (e.announcement date, declaration date) Ákvörðun stjórnar um greiðslu arðs tilkynnt opinberlega.
Arðleysisdagur (e. ex-date) Fyrsti dagur viðskipta án arðsréttinda.
Viðmiðunardagur (e. record date) Hluthafar skráðir í hluthafaskrá félags í lok viðmiðunardags fá greiddan arð.
Greiðsludagur (e. payment date) Útgefandi greiðir til greiðslubanka.
Greiðslubanki (e. paying agent) Aðili að verðbréfamiðstöðinni staðfestir greiðslu í kerfi Nasdaq CSD