Upplýsingagjöf

  • AGC – spurningalisti Nasdaq CSD SE, 2020-2021.
  • Mat á verðbréfauppgjörskerfum Nasdaq CSD sem Nasdaq CSD SE starfrækir frá og með flutningi í TARGET2-Securities uppgjörskerfið á grundvelli CPSS-IOSCO meginreglnanna um innviði fjármálamarkaða,
  • Sjálfsmat Nasdaq CSD SE á eigin hlítni við CPSS-IOSCO meginreglurnar um innviði fjármálamarkaða.

Aðild að alþjóðlegum samtökum

Samtök evrópskra verðbréfamiðstöðva (ECSDA)
Nasdaq CSD er aðili að Samtökum evrópskra verðbréfamiðstöðva (e. European Central Securities Depositories Association eða ECSDA). Tilgangur ECSDA er að bjóða upp á lausnir og ráðgjöf á alþjóðavettvangi um tæknileg, efnahagsleg, fjárhagsleg og eftirlitstengd málefni í því augnamiði að draga úr áhættu og auka skilvirkni vörslu og uppgjörs verðbréfa og tengdra greiðslna í Evrópu, í þágu útgefenda, fjárfesta og markaðsaðila. Nánari upplýsingar: www.ecsda.eu

Alþjóðasamtök opinberra skráningarstofnana auðkennisnúmera (ANNA)
Nasdaq CSD er aðili að Alþjóðasamtökum opinberra skráningarstofnana auðkennisnúmera (e. Association of National Numbering Agencies eða ANNA). Fyrirtækið er opinber skráningarstofnun auðkennisnúmera í Eistlandi, Lettlandi, Litháen og á Íslandi og hefur þannig heimild til að úthluta ISIN-númerum fyrir öll verðbréf sem eru gefin út í þessum löndum.

Hlutverk ANNA er að stuðla með virkum hætti að innleiðingu, viðhaldi og aðgangi að stöðlum um verðbréf og tengda fjármálagerninga á grundvelli samræmds og áreiðanlegs kerfis, í þágu heimamarkaða gerninganna og verðbréfageirans í heild. Skráning og viðhald alþjóðlegra staðla á vegum ANNA fer fram í samræmi við reglur sem Alþjóðlegu staðlasamtökin (ISO) setur. Nánari upplýsingar: http://www.anna-web.com