Informacijos atskleidimas
AGC Nasdaq CSD SE_klausimynas_ 2020-2021( anglų k.)

 

Europos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų asociacija
Nasdaq CSD yra Europos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų asociacijos (ECVPDA) narys. ECVPDA tikslas – siūlyti sprendimus ir teikti konsultacijas techniniais, ekonominiais, finansiniais ir reguliavimo klausimais tarptautiniu lygmeniu, siekiant sumažinti riziką ir padidinti vertybinių popierių saugojimo, išankstinio atsiskaitymo ir atsiskaitymo susitarimų beik kitų susijusių mokėjimų efektyvumą, skirtų vertybiniams popieriams ir susijusiems mokėjimams visoje Europoje, efektyvumą emitentų, investuotojų ir rinkos dalyvių naudai visoje Europoje. Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje: www.ecsda.eu

Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacija
Nasdaq CSD yra Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos (ANNA) narys, kuris yra įgijęs nacionalinės numeravimo agentūros statusą Latvijoje, Estijoje, Islandijoje ir Lietuvoje, todėl  jis yra įgaliotas priskirti suteikti ISIN kodus visiems šiose šalyse išleidžiamiems vertybiniams popieriams.

ANNA yra visiškai įsipareigojusi aktyviai skatinti, įgyvendinti, išlaikyti ir pateikti vienodos ir tikslios struktūros vertybinių popierių ir susijusių finansinių priemonių standartus, skirtus jų šalių rinkoms ir visam vertybinių popierių sektoriui. Tarptautinių standartų, už kuriuos yra atsakinga ANNA, registravimas ir priežiūra vykdomi pagal ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) nustatytas taisykles ir reglamentus. Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje: www.anna-web.com