Iki 2020 metų rugsėjo mėnesio  pradžios visose ES valstybėse narėse įsigalios Akcininkų teisių direktyva II. Naująja direktyva užtikrinama, kad įmonės galėtų identifikuoti savo akcininkus ir gauti informaciją apie akcininko tapatybę iš tarpininko, atsakingo už įmonės akcijų apskaitą. Nasdaq CSD aptarnaus įmones ir sudarys visą akcininkų sąrašą. Todėl tarpininkai, turintys tam tikrą vertybinių popierių priemonę, privalo turėti galimybę nusiųsti informaciją pagal ISO standartą, Akcininkų tapatybės atskleidimo pranešimu (žr. 1.047.001.01) Nasdaq CSD per SWIFT FINPlus paslaugą. Kadangi SWIFT FINPlus žinutėms siųsti ir priimti yra būtina naudoti SWIFT ryšių valdymo programą (RMA), Nasdaq CSD parengė SWIFT RMA gaires, skirtas klientų ir ne klientų RMA valdymui naujiems pranešimams, susijusiems su Akcininkų teisių direktyva II.

NASDAQ CSD gairės SWIFT RMA procesui  (anglų kalba)