Depozitoriumas vykdo veiklą trijose Baltijos šalyse pagal ES Depozitoriumų reglamento nuostatas. Depozitoriumas naudoja modernią automatiniu būdu atliekamo atsiskaitymo technologiją (angl. straight-through processing, STP), integruotą į vieningą Europos centrinio banko vertybinių popierių atsiskaitymo platformą T2S. Depozitoriumo dėmesys aukštai paslaugų kokybei ir efektyvumui sudaro sąlygas ne tik aptarnauti Baltijos šalių vertybinių popierių rinką, bet ir sėkmingai konkuruoti užsienio rinkose. Trys Baltijos šalių atsiskaitymo vertybiniais popieriais sistemos naudoja vieną Depozitoriumo sistemą ir vieną sąsają su T2S platforma. Kitos decentralizuotos Depozitoriumo paslaugos teikiamos su pagrindine sistema susijusiomis sistemomis.

Baltijos šalių Depozitoriume yra įdiegta MPLS VPN technologija, užtikrinanti aukštą funkcijų vykdymo lygį ir nenutrūkstamą ryšį, ekonomišką ir itin efektyvią komunikaciją su Depozitoriumo aplinka. Prisijungti prie Depozitoriumo infrastruktūros galima skirtąja linija arba privačiu virtualiuoju tinklu (angl. virtual private network, VPN). Depozitoriumas rekomenduoja naudoti skirtąją liniją kaip pagrindinį ryšio kanalą, o privatų virtualųjį tinklą – kaip antrinį.