Nasdaq CSD valdymo organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir valdyba.

100 proc. Depozitoriumo akcijų priklauso Suomijoje įsikūrusiai kontroliuojančiajai vertybinių popierių biržos bendrovei Nasdaq Nordic Ltd.

Nasdaq CSD priklauso 100 proc. AS “Pensionikeskus” akcijų.

Stebėtojų taryba, kuri atsako už bendrovės veiklos planavimą, valdymo organizavimą, ir valdybos veiklos kontrolę bei Depozitoriumų reglamente jai nustatytų įsipareigojimų vykdymą.

Stebėtojų tarybos nariai, atstovaujantys Nasdaq:

 • Arminta Saladžienė, tarybos pirmininkė
 • Teuvo Rossi, tarybos pirmininkės pavaduotojas
 • Pall Hardarson

Nepriklausomi tarybos nariai:

 • Darius Petrauskas
 • Elmārs Prikšāns
 • Urmas Kaarlep

Valdyba, kuri atsako už bendrovės valdymą, įskaitant tinkamą depozitoriumo veiklos, apskaitos organizavimą bei Depozitoriumų reglamente jai nustatytų įsipareigojimų vykdymą.

Valdybos nariai:

 • Indars Aščuks, pirmininkas
 • Kristi Sisa, pirmininko pavaduotoja
 • Dalia Jasulaitytė

Naudotojų komitetai
Depozitoriume veikia trys nepriklausomi naudotojų komitetai, atstovaujantys trijų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudotojams. Šie komitetai atlieka valdybos patarėjo vaidmenį ir konsultuoja ją tokiais klausimais:

 • Dėl esminių veiklos ir bendradarbiavimo sprendimų, turinčių įtakos komiteto nariams;
 • Dėl emitentų ar dalyvių priėmimo į vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas kriterijų;
 • Dėl Depozitoriumo teikiamų paslaugų;
 • Kitomis temomis, pagrįsta naudotojų komiteto nuomone, galinčiomis turėti įtakos jo nariams.

Naudotojų komitetai veikia nepriklausomai nuo Depozitoriumo ir yra atskaitingi Depozitoriumo valdybai.

Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos naudotojų komiteto nariai:

 • Alius Jakubėlis (Orion Securities)
 • Tomas Varenbergas (AB Šiaulių bankas)
 • Vaida Vitanytė-Volskienė (Swedbank AB)
 • Robert Anuškevič (Luminor Bank AB)
 • Marius Mykolaitis (AB SEB bankas)
 • Dainius Grikinis (Lietuvos bankas)

Nasdaq CSD Naudotojų Komitetų veiklos procedūros: