Visi išsamūs reikalavimai kaip tapti Nasdaq CSD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos Dalyviu aprašyti Nasdaq CSD taisyklėse (3.2 skyrius, anglų k.). Dalyvavimas galimas ne tik Lietuvos, bet ir Estijos, Islandijos bei Latvijos vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose. Dalyvis gali pasirinkti vieną ar kelias dalyvavimo Nasdaq CSD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje roles: sąskaitų tvarkytojo, mokėjimo agento, emitentų įgaliotinio ir fondo administratoriaus. Norint tapti Nasdaq CSD dalyviu reikia atlikti šiuos veiksmus:

  1. Klientas pateikia paraišką tapti Nasdaq CSD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviu. Nasdaq CSD atlieka preliminarų paraiškos vertinimą ir informuoja klientą apie vertinimo rezultatus.
  2. Klientas pateikia pasirašytą Dalyvio sutartį ir kitus reikalingus dokumentus.
  3. Dalyvis atlieka reikiamas prisijungimo ir sertifikavimo procedūras bei pateikia jų rezultatus norint prisijungti prie Nasdaq CSD sistemos.
  4. Per 30 dienų nuo visų dokumentų pateikimo ir sėkmingo jungimosi prie sistemų, Nasdaq CSD valdyba priima sprendimą dėl naujo dalyvio prisijungimo prie Nasdaq CSD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos.