Depozitoriumo dalyvis, įgaliotas būti mokėjimo agentu, yra atsakingas už šias sritis:

  • Likvidumo garantavimą ir savalaikį lėšų pateikimą atsiskaitymams pinigais ne T2S vertybiniais popieriais ar vertybiniais popieriais denominuotais ne T2S valiuta (ne eurais);
  • Sąskaitų tvarkytojo (-ų), kuriam (-iems) atsiskaitymo mokėjimo agentas teikia likvidumo paslaugas, atsiskaitymo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą ir pakankamų piniginių lėšų pervedimą.

Mokėjimo agentai gali teikti paslaugas savo sąskaitų tvarkytojams ir (ar) kitiems Depozitoriumo dalyviams, kurie nėra įgalioti kaip Depozitoriumo mokėjimo agentai.

Mokėjimo agentų sąrašą galite rasti čia.