Prašymus atidaryti ir tvarkyti vertybinių popierių sąskaitas Depozitoriumui teikia sąskaitų tvarkytojai per Depozitoriumo sistemą ar siųsdami ISO 20022 pranešimus. Prašymai atidaryti ar tvarkyti sąskaitas yra perduodami į T2S sistemą ir, sėkmingai juos patvirtinus, užbaigiami Depozitoriumo sistemoje. Visos su sąskaitomis susijusios operacijos Depozitoriumo sistemoje yra nedelsiant atkartojamos T2S sistemoje. Jei T2S sistemoje iškyla bet kokie nesklandumai, sąskaitos atidarymas ar tvarkymas yra sustabdomas, kol vyksta tyrimas.