Depozitoriumo dalyvis, įgaliotas veikti kaip sąskaitų tvarkytojas, yra atsakingas už:

  • Vertybinių popierių sąskaitų atidarymą ir tvarkymą Depozitoriumo sistemoje;
  • Santykių su klientais palaikymą ir „pažink savo klientą“ (angl. know your client, KYC) procedūrų bei kitų reikalavimų laikymąsį;
  • Tarpininkavimą teikiant atsiskaitymo nurodymus (taip pat ir nurodymus dėl finansinių priemonių įvykių) Depozitoriumui, t.y. atsiskaitymo nurodymų, taisymų ir atšaukimų siuntimą į atsiskaitymų sistemą ir grįžtamojo ryšio dėl šių atsiskaitymo nurodymų gavimą iš sistemos (statuso atnaujinimo, patvirtinimų, pranešimų forma);
  • Užtikrinti savalaikį lėšų ir vertybinių popierių pateikimą atsiskaitymams per Depozitoriumą vykdyti. Atsiskaitymo piniginėmis lėšomis vykdymas Depozitoriume užtikrinamas paskirto mokėjimo agento;
  • Depozitoriumo klientų lėšų bei vertybinių popierių atsiskaitymo įsipareigojimų tvarkymą ir priežiūrą;
  • Įkeitimo sandorių registravimą, koregavimą ir nutraukimą;
  • Depozitoriumui pateiktos informacijos tikslumo užtikrinimą.

Kiekvieno sąskaitų tvarkytojo naudotojo prieiga prie tam tikrų operacijų gali būti apribota, siekiant užtikrinti, kad kiekvieno sąskaitų tvarkytojo naudotojo funkcijos būtų atskirtos nuo kitų sąskaitų tvarkytojo funkcijų ar nuo paslaugų veiklos. Prieiga prie kai kurių duomenų rūšių gali būti apribojama naudotojo sąskaitoms priskiriant tik atitinkamas operacijas.

Sąskaitų tvarkytojų sąrašą galite rasti čia.