Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Islandijoje nematerialia forma išleidžiami vertybiniai popieriai yra registruojami Depozitoriume. Be registravimo paslaugų Depozitoriumas emitentams teikia akcinių įvykių aptarnavimo ir informavimo paslaugas (registrų tvarkymo, akcininkų informavimo, lėšų aptarnavimo, statistikos), o taip pat nacionalinės numeravimo agentūros bei kitas paslaugas.

Finansinių priemonių registravimas depozitoriume didina bendrovės veiklos skaidrumą. Taip ji didina savo patikimumą ir turi daugiau galimybių informuoti visuomenę, kreditorius bei užsienio investuotojus apie savo veiklą.

Vertybinių popierių registravimas užtikrina akcininkų nuosavybės teisių įgyvendinimą, didesnį vertybinių popierių apyvartos saugumą ir investuotojų, partnerių bei finansų įstaigų pasitikėjimą. Registruotos bendrovės sutaupo už vertybinių popierių perdavimą ir įkeitimą, nes pirkimo ar pardavimo sandoriams nebereikia notaro patvirtinimo, o akcijų registro ar akcininkų sąrašų tvarkymą atlieka Depozitoriumas. Už vertybinių popierių tvarkymą registre imamas mokestis.

Bendrovės, įregistruotos Depozitoriume, įsipareigoja informuoti Depozitoriumą apie visus finansinių priemonių įvykius.