Akcininkų sąrašo teikimas – paslauga, leidžianti vertybinius popierius išleidusiai įmonei gauti akcininkų arba vertybinių popierių savininkų sąrašus.

Vertybinių popierių savininkų sąrašas – tai dokumentas, kuris apima esamų akcininkų ar obligacijų turėtojų sąrašų duomenis.

Norėdami pradėti naudotis ESIS sistema, pateikite paraišką el. paštu csd.lithuania@nasdaq.com. Nasdaq CSD sukūrus naujus vartotojus gausite el. laišką su tolimesnėmis instrukcijomis.

Naudojimosi ESIS sistema sąlygos

ESIS portalas