Emitentas ar kitas asmuo, išleidęs Depozitoriume registruotus VP, turi paskirti atstovą – licencijuotą juridinį asmenį (emitento įgaliotinį ar fondo administratorių), įgaliotą veikti jo vardu.

Emitento įgaliotinis taip pat yra atsakingas už vertybinių popierių emitento aptarnavimą ir vertybinių popierių platinimą investuotojams vertybinių popierių emisijos pirminio viešo akcijų siūlymo metu.

Bendras emitentų įgaliotinių sąrašas.