Kas yra LEI?
Juridinio asmens identifikatorius, arba LEI kodas, yra unikalus 20 simbolių kodas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų, kuris suteikiamas finansų rinkose dalyvaujantiems juridiniams asmenims.
Kam reikalingas LEI?

Nuo 2018 m. sausio 3 d. visiems juridiniams asmenims, kurie dalyvauja finansų rinkose, privaloma turėti LEI kodą.

Daugiau
Kodėl LEI?

LEI kodas naudojamas juridiniams asmenims identifikuoti reguliavimo institucijoms teikiant informaciją ir vykdant priežiūrą.

Tikimasi, kad sukūrus tarptautinę vienodą juridinių asmenų identifikavimo sistemą, pagerės rizikos valdymas ir finansų rinkų skaidrumas. Tai bus galima pasiekti mažinant verslo sandorių klaidas ir sumažinus duomenų tvarkymo, priežiūros ir teikimo reguliavimo institucijoms išlaidas. Be to, aiškus visų sandorio partnerių identifikavimas stiprina svarbius verslo procesus ir mažina įmonių riziką.

Kaip gauti LEI kodą?
Veiksmai, kuriuos turite atlikti, jeigu norite gauti juridinio asmens LEI kodą:
Užpildykite paraišką (jeigu paraiška susijusi su valdymo įmone, rinkitės šią nuorodą) ir lydraštį.
Skaitmeniniu parašu pasirašytus dokumentus išsiųskite Nasdaq CSD el. paštu: lei@nasdaq.com.
Nasdaq CSD atliks preliminarų paraiškos dokumentų vertinimą ir parengs sąskaitą - faktūrą.
Jūsų paraiška bus įforminta gavus apmokėjimą.
Jums bus išsiųstas jūsų LEI kodas el. paštu. Užpildžius paraišką LEI kodo suteikimas gali užtrukti iki 3-5 darbo dienų.
KDDLEI sąlygos
Kaip pratęsti LEI kodo galiojimą ar jį perkelti?
Veiksmai, kuriuos turite atlikti, jeigu norite pratęsti juridinio asmens LEI kodo galiojimą ar jį perkelti:
Užpildykite juridinio asmens LEI kodo galiojimo pratęsimo ar perkėlimo paraišką ir lydraštį.
Skaitmeniniu parašu pasirašytus dokumentus išsiųskite Nasdaq CSD el. paštu: lei@nasdaq.com.
Nasdaq CSD atliks preliminarų paraiškos dokumentų vertinimą ir parengs sąskaitą - faktūrą.
Jūsų paraiška bus įforminta gavus apmokėjimą.
Jums bus išsiųstas LEI kodo galiojimo pratęsimo ar perkėlimo patvirtinimas el. paštu. Užpildžius paraišką LEI kodo galiojimo pratęsimas ar perkėlimas gali užtrukti iki 3-5 darbo dienų.
KDDLEI sąlygos
Kiek tai kainuoja?
Registracija ir LEI kodo suteikimas
79 EUR + PVM
Kasmetinis LEI kodo galiojimo pratęsimas
59 EUR + PVM
DUK
Juridinio asmens identifikatorius (LEI kodas) yra 20 simbolių kodas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų ir susietas su pagrindine įmonės informacija, pagal kurį galima aiškiai ir tiksliai nustatyti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančių įmonių tapatybę. LEI kodas sudarytas pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtą standartą ISO 17442.
LEI kodas susieja juridinį asmenį su pagrindine informacija, kuri leidžia aiškiai ir tiksliai nustatyti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančių juridinių asmenų tapatybę. LEI kodai jau naudojami EMIR išvestinių finansinių priemonių sandorių šalių tapatybei nustatyti ir, įsigaliojus įgyvendinimo reglamentui (ES) Nr. 2017/105, nuo 2017 m. lapkričio 1 d. kitų alternatyvių kodų nebegalima naudoti pranešant apie išvestinių finansinių priemonių sandorius. Nuo 2018 m. sausio 3 d. LEI kodas bus naudojamas teikiant informaciją apie sandorius pagal MiFID II direktyvą ir MiFIR reglamentą, taip pat atliekant tyrimus dėl piktnaudžiavimo rinka. Pranešimo apie sandorius formatas nustatytas Europos Komisijos įgyvendinimo reglamente.
Juridiniai asmenys, kuriems buvo suteikta teisė teikti investicines paslaugas, privalo informuoti priežiūros institucijas apie kliento, kuris yra juridinis asmuo, vertybinių popierių sandorius ir nurodyti LEI kodą. Jeigu klientas, kuris yra juridinis asmuo, neturi LEI kodo, pareiga pranešti negali būti įvykdyta, todėl tokių juridinių asmenų sandorių pavedimai negali būti vykdomi. Vadovaujantis ES reglamentu, LEI kodas turi būti naudojamas visame pasaulyje nustatant finansų rinkos sandorių šalių tapatybę ir padedant reguliavimo institucijoms ankstyvame etape atpažinti galimą sisteminę riziką. Pagrindinis tikslas yra geriau valdyti finansinę riziką.
Už suinteresuotų juridinių asmenų registraciją ir LEI kodų suteikimą atsako Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo (angl. Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF) akredituoti asmenys. GLEIF vykdo LEI suteikimo procedūros įgyvendinimo kontrolę ir užtikrina, kad visame pasaulyje būtų taikomi vienodi pasaulinės LEI sistemos (GLEIS) standartai. Sistemos priežiūrą vykdo Finansinio stabilumo tarybos įsteigtas ir G-20 patvirtintas Reguliavimo priežiūros komitetas. LEI kodą gali suteikti vienas iš daugelio paslaugų teikėjų, kurį galima pasirinkti laisvai.
Nasdaq CSD yra LEI kodų registravimo paslaugos teikėjas Šiaurės ir Baltijos šalių regione. Dirbame bendradarbiaudami su akredituotu asmeniu – paslaugų teikėju – KDD (Slovėnijos centrine vertybinių popierių tarpuskaitos korporacija). Nasdaq CSD teiks paraišką tapti akredituotu asmeniu – paslaugų teikėju, kuriam bus suteiktas atskiras prefiksas. Visos naujienos apie šį procesą bus skelbiamos atskirai.
Taip, taikomas LEI kodo išdavimo ir jo kasmetinio galiojimo pratęsimo mokestis.
LEI kodas turi būti galiojantis, kad būtų galima tinkamai vykdyti pranešimo pareigą. Prieš atlikdama sandorį, investicines paslaugas teikianti įmonė patikrina, ar kodas yra galiojantis.
Investicinių paslaugų teikėjas privalo prašyti, kad klientas, kuris yra juridinis asmuo, nurodytų visą informaciją, kuri reikalinga norint su sandoriu susijusią informaciją pateikti reguliavimo institucijai. Šiai informacijai priskiriamas ir LEI kodas.
Jeigu klientas, kuris yra juridinis asmuo, investicinių paslaugų teikėjui nepateiks visos informacijos, reikalingos vertybinių popierių sandoriui įvykdyti, įskaitant LEI kodą, paslaugų teikėjas negalės įvykdyti pranešimo pareigos, kuri numatyta įstatymuose. Tokiu atveju nuo 2018 m. sausio 3 d. tokių juridinių asmenų sandorių pavedimai negalės būti vykdomi.
Su informacija apie pasaulinę LEI kodų duomenų bazę galite susipažinti naudodamiesi LEI kodų paieška adresu https://www.gleif.org/en/lei/search/. Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.