Europos kapitalo ir finansų rinkose vykstant esminiams struktūriniams ir teisiniams pertvarkymams, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai privalo prisitaikyti prie naujų reglamentų bei rinkos struktūros pokyčių, ir atitinkamai adaptuoti verslo modelius, veiklos taisykles, naudojamas technologijas bei procesus.

Siekdamas atitikti visus reikalavimus ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, išlikti ir konkuruoti Europos rinkose, Depozitoriumas grindžia verslo modelį šiais esminiais elementais:

  • trijų reguliuojamų subjektų konsolidavimu į vieną; Europos Sąjungos valdymo, operacijų ir technologijos standartų įgyvendinimu; reikalavimus atitinkančios Depozitoriumo sistemos įdiegimu; prisijungimu prie T2S platformos; Depozitoriumo infrastruktūros ir operacijų konsolidavimu; atitikimu ES Depozitoriumų reglamente keliamiems licencijavimo reikalavimams;
  • naujų produktų ir paslaugų plėtra egzistuojančiose rinkose, siūlant platesnę rinkų ir finansinių priemonių aprėptį, užmezgant bei išnaudojant naujas sąsajas su tarptautiniais centriniais vertybinių popierių depozitoriumais (angl. International Central Securities Depository, ICSD) ir kitais užsienio depozitoriumais; geografine plėtra į kitas naujas rinkas.