Uždarosioms akcinėms bendrovėms Depozitoriumas teikia vertybinių popierių pirminio registravimo paslaugas, vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo aukščiausiame apskaitos lygyje paslaugas ir kitas pagal Taisyklių sąvado I ir IV dalių nuostatas ir atitinkamų teisės aktų nuostatas.

Paslaugų sąrašą galite rasti čia.

Jei uždaroji akcinė bendrovė ketina nutraukti galiojantį sutartinį susitarimą su Depozitoriumu ir uždaryti aukščiausio apskaitos lygio vertybinių popierių sąskaitas Lietuvos atsiskaitymo sistemoje, visos bendrovės finansinės priemonės pervedamos uždarajai akcinei bendrovei arba vienam sąskaitų tvarkytojui, kuris sutinka tvarkyti šias finansines priemones žemesniame apskaitos lygyje.

Nutraukus sutartinius santykius tarp uždarosios akcinės bendrovės ir Depozitoriumo, uždaroji akcinė bendrovė ir jai atstovaujantis sąskaitų tvarkytojas turi bendradarbiauti su Depozitoriumu santykių nutraukimo klausimais.