Liepos 18 d., 2018 – Europos Centrinis Bankas (ECB), atsižvelgdamas į Latvijos Finansų ir Kapitalo rinkų Komisijos (toliau – FKRK) siūlymą, nuo š. m. liepos 11 d. atšaukė ABLV Bank, AS licenciją veikti kaip kredito institucijai.

Atsižvelgiant į FKRK pasiūlymą ECB, ABLV Bank, AS licencija buvo atšaukta vadovaujantis ABLV Bank, AS 2018 m. kovo 5 d. akcininkų susirinkimo sprendimu dėl ketinimo įgyvendinti savanorišką likvidavimo procesą, pasiūlytu savanorišku likvidavimo planu ir 2018 m. birželio 12 d. FKRK sprendimu leisti pradėti savanoriško likvidavimo procesą.

 Nasdaq CSD SE valdyba, atsižvelgdama į Nasdaq CSD SE taisyklių I skyriaus 3.4.1 punktą ir ECB sprendimą atšaukti ABLV bank, AS licenciją, 2018 m. liepos 16 d. nutraukė dalyvavimo sutartį su ABLV Bank, AS ir atšaukė jo dalyvio statusą. Nutraukus dalyvavimo sutartį ir atšaukus dalyvio statusą ABLV Bank, AS, jis neturės galimybės naudotis Nasdaq CSD SE paslaugomis ir funkcionalumu, išskyrus atvejus, kai: (i) tokių paslaugų ar funkcionalumo naudojimas yra būtinas Latvijos Respublikos finansinių priemonių rinkos įstatymo 100.2 straipsnyje numatytos procedūros įgyvendinimui; (ii) dėl tokių paslaugų ar funkcionalumo buvo konsultuojamasi su FKRK.


18.07.18