Šajā nodaļā ir aprakstīti 6 soļi, kā kļūt par Nasdaq CSD dalībnieku. Nasdaq CSD kopējie noteikumi detalizēti apraksta, kādas prasības jāievēro, lai kļūtu par dalībnieku. Nasdaq CSD dalībniekam ir tiesības piedalīties vienā vai vairākās depozitārija vērtspapīru norēķinu sistēmās vienā vai vairākos statusos: konta operators, naudas norēķinu aģents, emitenta aģents, fondu turētājbanka.

  1. Potenciālais dalībnieks iesniedz Pieteikumu kļūt par dalībnieku.
  2. Nasdaq CSD veic pieteikuma sākotnējo analīzi.
  3. Nasdaq CSD paziņo potenciālam dalībniekam depozitārija lēmumu.
  4. Potenciālais dalībnieks iesniedz elektroniski parakstītu Dalībnieka līgumu un pārējos dokumentus.
  5. Pieslēguma nodrošināšana un sertifikācijas testi. Potenciālais dalībnieks iesniedz atskaiti par veiktajiem testiem.
  6. Nasdaq CSD valde pieņem lēmumu par dalībnieka uzņemšanu 30 dienu laikā.