Vērtspapīru kontus Nasdaq CSD sistēmā atver un uztur konta operators, izmantojot Nasdaq CSD sistēmas lietotāja saskarni vai apmainoties ar ISO 20022 standarta ziņojumiem. Visus vērtspapīru kontus Nasdaq CSD atver arī T2S, neatkarīgi no tā vai tajā tiks turēti T2S akceptēti vērtspapīri.

  T2S vērtspapīru konti
Nasdaq CSD kontu veidi Nasdaq CSD Dalībnieku konts Nasdaq CSD Omnibus konts Emisijas konts
Nominālais konts
Nodalītais nominālais konts
Īpašnieka konts
Kopīpašnieku (joint owner) konts
Līdzīpašnieku (co-owner) konts
Īpašnieka ķīlas konts
Dalībnieka konts
Dalībnieka ķīlas konts
Omnibus konts
Izplatīšanas konts

Vērtspapīru kontos Igaunijā, Latvijā, Lietuvā var turēt T2S akceptētus vērtspapīru, kā arī T2S neakceptētus vērtspapīrus. Lai iesniegtu vērtspapīru konta atvēršanas rīkojumu Nasdaq CSD, kontu operators izmanto Nasdaq CSD sistēmas GUI vai ISO 20022 ziņojumus. Vērtspapīru konta atvēršana Igaunijas, Latvijas, Lietuvas VNS tiek pabeigta tiklīdz Nasdaq CSD ir saņēmis apstiprinājumu par konta atvēršanu T2S. Saņemot pieprasījumu veikt izmaiņas vērtspapīru konta informācijā, Nasdaq CSD tās veic tiklīdz ir saņēmis apstiprinājumu par veiktajām izmaiņām T2S.

Norēķini Islandes VNS nenotiek T2S, un tāpēc vērtspapīru konti netiek replicēti T2S.

Ja T2S rodas kādas problēmas, konta atvēršana vai izmaiņu veikšana tiek atlikta līdz brīdim, kad problēmas ir novērstas. Visas veiktās darbības Nasdaq CSD sistēmā tiek reģistrētas un ir izsekojamas Nasdaq CSD sistēmas GUI vai  ar ziņojumiem ISO 20022.