Nasdaq CSD dalībnieks, kurš pilnvarots kā naudas norēķinu aģents, ir atbildīgs par:

  • Savu kā konta operatora un Nasdaq CSD dalībnieku, kurus tas apkalpo, naudas norēķinu nodrošināšanu darījumos ar T2S neakceptētiem vērtspapīriem vai T2S neakceptētā valūtā;
  • tādu konta operatora(-u) norēķinu saistību uzraudzību, kurām naudas norēķinu aģents nodrošina likviditātes pakalpojumus, un pietiekamu naudas līdzekļu pārskaitīšanu, lai konta operators(-i) varētu veikt norēķinus.

Naudas norēķinu aģents kā Nasdaq CSD dalībnieks konta operatora statusā var veikt naudas norēķinus pats par saviem darījumiem, kā arī nodrošināt naudas norēķinus citiem Nasdaq CSD dalībniekiem konta operatora statusā.