Nasdaq CSD ar vērtspapīru norēķinu sistēmu palīdzību sniedz šādus pakalpojumus:

  • norēķinus par vērtspapīru biržā slēgtajiem un reģistrētājiem darījumiem;
  • biržas/ārpusbiržas (OTC) darījumu savietošana;
  • ārpusbiržas FOP (beznaudas vērtspapīru pārvedums) darījumu norēķini;
  • ārpusbiržas DVP (piegāde pret samaksu) darījumu norēķini;
  • norēķini par pārrobežu vērtspapīru biržas un OTC darījumiem saskaņā ar centralālo depozitāriju līgumiem par saites nodrošināšanu.

Nasdaq CSD sistēmas funkcionalitāte izstrādāta tā, lai apkalpotu Depozitārija operācijas gan TARGET2 vērtspapīriem (T2S), kas ir vienota Eiropas mēroga vērtspapīru norēķinu platforma, izmantojot centrālās bankas norēķinus, gan ārpus tās. Darījumos ar T2S atbilstošiem vērtspapīriem saskaņošanas un norēķinu funkcijas ir nodotas ārpakalpojumā T2S, bet darījumos ar citiem vērtspapīriem – Depozitārija sistēmā. Depozitārijs nodrošina savietošanas un norēķinu pakalpojuma nodošanu ārpakalpojumā T2S, izmantojot vienotu Depozitārija sistēmu un vienotas procedūras visām trim vērtspapīru norēķinu sistēmām, ko tas uztur.

Nasdaq CSD ir noslēdzis T2S pakalpojuma līgumu, tādēļ norēķinu pakalpojumi darījumos ar T2S akceptētiem vērtspapīriem tiek nodrošināti atbilstoši T2S līgumam un T2S noteikumiem. Tas nozīmē arī, ka operācijas ar visiem vērtspapīru kontiem, kuri atvērti Depozitārija uzturētajās vērtspapīru norēķinu sistēmās, un to atlikumiem tiek veiktas T2S platformā, ja vien nav norādīts citādi.

Depozitārijs nodrošina DVP darījumu naudas norēķinus un vērtspapīru notikumu rezultātā veidojošos ieņēmumu sadali eiro valūtā tikai izmantojot centrālās bankas norēķinus. DVP ar T2S akceptētiem vērtspapīriem pārveduma rīkojumu naudas norēķini notiek, izmantojot īpaši tam paredzētus naudas kontus T2S, savukārt DVP ar pārējiem (ne T2S akceptētiem) vērtspapīriem pārveduma rīkojumu naudas norēķini notiek, izmantojot T2 (reālā laika bruto vērtspapīru norēķinu sistēma, kas pieder un kuras darbību nodrošina Eurosistēma) naudas kontus.