Nasdaq CSD dalībnieks, kurš ir pilnvarots kā konta operators, atbild par:

  • vērtspapīru kontu izveidošanu un uzturēšanu Nasdaq CSD sistēmā;
  • attiecību uzturēšanu ar klientiem un principa „pazīsti savu klientu” (KYC) un citu prasību ievērošanu;
  • norēķinu instrukciju (t.sk. vērtspapīru notikumu instrukcijas nodošanu Nasdaq CSD), t.i. par norēķinu instrukciju, to grozījumu un anulējumu ievadi sistēmā un statusa saņemšanu par šīm norēķinu instrukcijām no sistēmas.
  • norēķinu izpildi (vērtspapīru un naudā) Nasdaq CSD iesniegtajām norēķinu instrukcijām. Ja tiek izmantots naudas norēķinu aģents, tad tas garantē nepieciešamās naudas summas nodrošināšanu norēķiniem.
  • uzraudzīt un nodrošināt savu klientu saistības vērtspapīru un naudas norēķinu izpildei;
  • ķīlu reģistrēšanu un noņemšanu;
  • Nasdaq CSD sniegtās informācijas pareizības pārbaudes nodrošināšanu.

Kontu operatoru lietotāju piekļuvi operācijām var atdalīt, nodrošinot, ka katra konta operatora paša veiktās darbības un no konta operatora pakalpojumiem izrietošās darbības tiek veiktas neatkarīgi. Citiem vārdiem, piekļuvi dažiem datu veidiem var ierobežot, lietotāju kontiem atļaujot tikai attiecīgās operācijas.