Vērtspapīru reģistrācija nodrošina akcionāru īpašumtiesību drošību un augstāku uzticību no investoru, partneru un finanšu iestāžu puses.

Nasdaq CSD reģistrē vērtspapīru emisijas ierakstu veidā un, kā  Nacionālās Numerācijas Aģentūru asociācijas (ANNA) dalībnieks, katrai vērtspapīru emisijai piešķir starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN).

Nasdaq CSD var reģistrēt akcijas, parāda vērtspapīrus, ieguldījumu apliecības un citus vērtspapīrus. Pietiekama klientu pieprasījuma gadījumā šo klāstu varētu papildināt, iekļaujot arī citus vērtspapīru veidus.

Nasdaq CSD nodrošina vērtspapīru reģistrāciju un iekļauj tos attiecīgajā vērtspapīru norēķinu sistēmā ar nosacījumu, ka vērtspapīri, kuru iekļaušana tiek pieprasīta, atbilst šādiem vispārīgiem iekļaušanas kritērijiem:

  • tiesību akts, saskaņā ar kuru nav ierobežojumu šādus vērtspapīrus emitēt dematerializētā formā ieraksta veidā;
  • tiesību akts, saskaņā ar kuru nav ierobežojumu vērtspapīrus likumīgi emitēt un pārvest uz centrālā depozitārija vērtspapīru norēķinu sistēmu;
  • visi vienas emisijas vērtspapīri ir aizvietojami;
  • vērtspapīru iekļaušana atbilst tiesību aktiem, kurus piemēro attiecīgā vērtspapīru norēķinu sistēmā.

Parasti Nasdaq CSD reģistrē vērtspapīrus attiecīgā Emitenta „mājas” vērtspapīru norēķinu sistēmā:

  • Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmā iekļauj Igaunijā reģistrētu uzņēmumu akcijas un citus vērtspapīrus, kas emitēti saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem;
  • Islandes vērtspapīru norēķinu sistēmā iekļauj Islandē reģistrētu uzņēmumu akcijas un citus vērtspapīrus, kas emitēti saskaņā ar Islandes tiesību aktiem;
  • Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā iekļauj Latvijā reģistrētu uzņēmumu akcijas un citus vērtspapīrus, kas emitēti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
  • Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmā iekļauj Lietuvas reģistrētu uzņēmumu akcijas un citus vērtspapīrus, kas emitēti saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem.

Nasdaq CSD jebkurā vērtspapīru norēķinu sistēmā var iekļaut arī tāda ārvalstu emitenta vērtspapīrus (emitents reģistrēts jurisdikcijā, kas atšķiras no tām vērtspapīru norēķinu sistēmu jurisdikcijām, kurās vērtspapīri tika pieteikti sākotnējai reģistrācijai), kurš vēlas izmantot emisijas pārrobežu brīvību, ar nosacījumu, ka emitents atbilst iekļaušanas prasībām.

Akcionāru reģistru kārtošana

Latvijas komerclikums stingri regulē akcionāru reģistra kārtošanu tikai publiskām, jeb biržā kotētām akciju sabiedrībām. Slēgtas akciju sabiedrības akciju reģistrācija Nasdaq CSD veicama pēc izvēles. Ja slēgta akciju sabiedrība reģistrē savas akcijas, uzņēmums sevi atbrīvo no nepieciešamības veikt ar akcionāru reģistru saistītās uzturēšanas procedūras un nodrošina akciju turētājiem neatkarīgu un drošu akciju uzskaiti.

Akcionāru reģistru kārtošana